نمونه هایی از بلند همتی
نمونه هایی از بلند همتی موضوع: علماء و بزرگان اسلام تاریخ انتشار: 2015-09-28 | بازدید: 1193

 

 

نمونه هایی از بلند همتی

 

کسی که سیره و روش زندگی سلف صالح و علمای با تقوا را می خواند به بلند همتی و استواری آن ها پی می برد. و خواهد دانست که آنان دارای اراده ای صادق بوده و در هر حال به احکام اسلامی پایبند بودند.

 

در این جا برای اینکه بتوانیم راه آنان را پی گیریم و با برنامه ریزی آنان راه دین را ادامه دهیم، به ذکر نمونه هایی از بلند همتی آنان می پردازیم. هریک از این مثال ها در زمان های متفاوتی از تاریخ این امت اسلامی اتفاق افتاده است که نشان دهنده ی تمسک آنان به سنت نبوی و رغبت شدید آنان به سوی خیر است. در حالی که آنان در انجام فرایض و واجبات اصرار داشتند، مردم امروزی را می بینیم وقتی  به آنان حدیثی درباره ی امر واجب و یا سنت می رسد برای انجام دادن آن حریص نیستند و بر آن مواظبت نمی کنند. وما نیاز داریم که سیرت گذشتگان را بخوانیم و از آنان در تمسک جستن به دین عبرت گیریم. و هرکسی به راه و روش آنان نزدیک تر باشد به کمال نزدیکتر خواهد بود و به همین خاطر است که ابن تیمیه رحمه الله بیان می فرماید: "کامل ترین این امت، صحابه ی رسول الله (صلی الله علیه وسلم) هستند و کسانی که به آنان شبیه ترند." بیایید در این مثال های بلند همتی تفکر و تأمل کنیم:

 

از نُعمان بن سالم از عَمرو بن أَوسروایت است که فرمود: عنبسه بن ابی سفیان در بیماری ای که در آن وفات یافت، به من گفت: شنیدم که ام حبیبه (رضی الله عنها) فرموده اند: شنیدم که رسول الله (صلی الله علیه وسلم) فرمودند: "کسی که دوازده رکعت، نماز در شبانه روز بخواند برایش خانه ای در بهشت، بنا می شود. ام حبیبه (رضی الله عنها) می فرماید: از زمانی که این را از رسول الله (صلی الله علیه وسلم) شنیدم هرگز آن را ترک نکردم، و عنبسه فرمود: از زمانی که آن را از ام حبیبه شنیدم هرگز آن را ترک نکردم. و عمرو بن اوس فرمود: زمانی که این را از عنبسه شنیدم هرگز آن را ترک نکردم، و نعمان به بشیر فرمود: از زمانی که آن را از عمرو بن اوس شنیدم هرگز آن را ترک نکردم."[1]


از عبدالله بن عمر (رضی الله عنهما) روایت است که ایشان از رسول الله (صلی الله علیه وسلم) شنیدند که فرمودند: "برای مسلمانی که مالی دارد و باید درباره ی آن وصیت کند، جایز نیست که سه شب بر او بگذرد بدون اینکه وصیتش را نوشته باشد." عبدالله بن عمر (رضی الله عنهما) می فرماید: از هنگامی که این سخن رسول الله (صلی الله علیه وسلم) را شنیدم، یک شب هم بر من نگذشت مگر اینکه وصیتم نزدم بود[2].


از علی بن ابی طالب (رضی الله عنه) روایت است که فرمود: فاطمه (رضی الله عنها) نزد رسول الله (صلی الله علیه وسلم)  آمد تا از وی خادمی بگیرد، ایشان (صلی الله علیه وسلم) فرمودند: آیا تو را از چیزی با خبر نسازم که برایت از خادم بهتر است؟ زمانی که می خواهی بخوابی، سی و سه بار سبحان الله و سی و سه بار الحمدلله و سی و چهار بار الله اکبر بگو" علی (رضی الله عنه) می فرماید: از زمانی که این سخنان را از نبی اکرم(صلی الله علیه وسلم) شنیدم، هرگز این اذکار را ترک نکردم. یکی پرسید: حتی شب جنگ صفین؟ فرمود: حتی شب جنگ صفین هم ترک نکردم.[3] 


از ابن عمر (رضی الله عنهما) روایت است که فرمود: هنگامی که ما همراه رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نماز می خواندیم، مردی از قوم گفت: الله اکبر کبیرا والحمدلله کثیرا و سبحان الله بکرة و أصیلا. رسول الله (صلی الله علیه وسلم) فرمودند: چه کسی این کلمات را گفت؟ مرد گفت: من، ای رسول الله. ایشان فرمودند: از آن شگفت زده شدم زیرا برایش درهای آسمان گشوده شد.! ابن عمر (رضی الله عنهما) می فرماید: از زمانی که این سخن را از رسول الله (صلی الله علیه وسلم) شنیدم، آن را ترک نکردم.[4]
از ابی اُمامَه (رضی الله عنه) روایت است که می فرماید: رسول الله (صلی الله علیه وسلم) فرمودند: کسی که آیت الکرسی را پس از هر نماز فرض بخواند، اگر بمیرد هیچ چیز مانع رفتن وی به بهشت نمی شود[5]. این قیم رحمه الله می فرماید: به من خبر رسیده است که شیخ من، ابی العباس ابن تیمیه رحمه الله فرموده اند: هرگز آن را بعد از نمازها ترک نکردم.[6]


از ابی سعید خِدری(رضی الله عنه) روایت است که رسول الله (صلی الله علیه وسلم) فرمودند: غسل جمعه بر هر شخص بالغی واجب[7] است[8]. ابن عثمین رحمه الله در کتاب "شرح بلوغ المرام" بیان می کند: از نظر من صحیح این است که غسل جمعه، بر هر انسانی واجب است. و من از زمانی که این حدیث را شنیدم، نه در زمستان و نه در تابستان، نه در گرما و نه در سرما، و حتی زمانی که در بیماری باشم آن را تحمل کرده و غسل می کنم.

 

مثال ها و نمونه های بسیار زیادی وجود دارد که نشان دهنده ی بلند همتی سلف صالح و دینداران می باشد و اینکه آنان نه تنها بر فرایض و واجبات بلکه حتی بر سنت ها و مستحبات پایبند بودند و هرگز از انجام کار

خیر سر باز نمی زدند. پس ما باید راه و روش آنان را سرمشق خود قرار دهیم.

ترجمه شده

 

 

 

 

 

 

[1] "عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثنی عنبسة بن أبی سفیان فی مرضه الذی مات فیه بحدیث یتسار إلیه قال سمعت أم حبیبة تقول سمعت رسول الله -صلی الله علیه وسلم- یقول «من صلی اثنتی عشرة رکعة فی یوم ولیلة بنی له بهن بیت فی الجنة». قالت أم حبیبة فما ترکتهن منذ سمعتهن من رسول الله -صلی الله علیه وسلم-. وقال عنبسة فما ترکتهن منذ سمعتهن من أم حبیبة. وقال عمرو بن أوس ما ترکتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم ما ترکتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس" روایت مسلم.

[2]   "عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما أنه سمع رسول الله -صلی الله علیه وسلم- قال: «ما حق امرئ مسلم له شیء یوصی فیه یبیت ثلاث لیال إلا ووصیته عنده مکتوبة». قال عبد الله بن عمر ما مرت علی لیلة منذ سمعت رسول الله -صلی الله علیه وسلم- قال ذلک إلا وعندی وصیتی" روایت مسلم.

[3] "عن علی بن ابی طالب أن فاطمة علیها السلام أتت النبی صلی الله علیه وسلم تسأله خادما فقال ألا أخبرک ما هو خیر منه تسبحین الله عند منامک ثلاثا و ثلاثین و تحمدین الله ثلاثا و ثلاثین و تکبرین الله أربعا و ثلاثین. فما ترکتها بعد، قیل: و لا لیلة صفین؟ قال: و لا لیلة صفین." روایت بخاری و مسلم.

[4] "عن ابن عمر رضی الله عنهما قال بینما نحن نصلی مع رسول الله -صلی الله علیه وسلم- إذ قال رجل من القوم الله أکبر کبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بکرة وأصیلا. فقال رسول الله -صلی الله علیه وسلم- «من القائل کلمة کذا وکذا». قال رجل من القوم أنا یا رسول الله. قال «عجبت لها فتحت لها أبواب السماء». قال ابن عمر فما ترکتهن منذ سمعت رسول الله -صلی الله علیه وسلم- یقول ذلک". روایت مسلم.

[5] "وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال بینما نحن نصلی مع رسول الله -صلی الله علیه وسلم- إذ قال رجل من القوم الله أکبر کبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بکرة وأصیلا. فقال رسول الله -صلی الله علیه وسلم- «من القائل کلمة کذا وکذا». قال رجل من القوم أنا یا رسول الله. قال «عجبت لها فتحت لها أبواب السماء». قال ابن عمر فما ترکتهن منذ سمعت رسول الله -صلی الله علیه وسلم- یقول ذلک" روایت نسایی.

[6] کتاب زاد المعاد.

[7] واجب: در اینجا برای تأکید بر آن وارد شده است نه برای فرض بودن.

[8] "غسل الجمعة واجب علی کلِّ محتلم" روایت بخاری و مسلم و احمد.

 


 

 

 

    منبع: islamtape.com

 

نصیحت و حکمت

قال الحسن: «ضحک المؤمن غفلة من قلبه». وقال: «کثرة الضحک تمیت القلب».

امام حسن بصری رحمه الله فرمودند: «خنده ی (زیاد) مؤمن، غفلتی از قلبش است».

و فرمود: «خنده ی زیاد قلب را می میراند».

الحلیة الأولیاء؛ أبی نعیم اصفهانی

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.