کلام بزرگان اهل سنت و جماعت در خصوص فضایل اهل بیت ( رحمهم الله تعالی) - بخش دوم
کلام بزرگان اهل سنت و جماعت در خصوص فضایل اهل بیت ( رحمهم الله تعالی) - بخش دوم موضوع: اهل بیت و صحابه تاریخ انتشار: 2013-07-15 | بازدید: 1084

«این امام سید و خوش سیما، عاقل و پاکدامن، سخاوتمند و دوست داشتنی، خیر خواه و دیندار، و پرهیزگار و باحیا و بزرگوار بود»

احترام ابوبکر و عمر به حسن:

- ابن کثیر در البدایة والنهایة (11/192-193) در باره ایشان می فرماید:

«ابوبکر صدیق همواره نسبت به ایشان اجلال واحترام قائل می شد و ایشان را  اکرام می کرد و با کلماتی همچون جانم فدایت باد و پدر ومادرم فدایت باد از ایشان پذیرایی می کرد. عمر فاروق نیز با او چنین بود».

در ادامه می فرماید:

«همچنین حضرت عثمان بن عفان نیز حسن و حسین را اکرام می نمود و دوستشان می داشت, هنگامی که عثمان ذی النوربن در محاصره بود حسن ابن علی نزد ایشان بود و در حالی که شمشیرش را حمایل کرده بود از حضرت عثمان دفاع می نمود، حضرت عثمان در باره سلامتی حضرت حسن اظهار نگرانی کرد و ایشان را قسم داد که به خانه شان برگردد زیرا می ترسید که مبادا به گل خشبوی رسول الله گزندی برسد و در ضمن می خواست دل علی را شاد کند».

 

4- حسین بن علی رضی الله عنه سبط رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:

- ابن عبدالبر رحمه الله علیه  در الاستیعاب (1/377حاشیه الاصابه) می فرماید:

«حسین فاضل و دیندار بود، خیلی روزه می گرفت و نماز می خواند و حج می کرد».

- امام ذهبی رحمه الله علیه در باره ایشان در ( سیر 3/280) می فرماید:

«امام, سید کامل, نوه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ریحانه و محبوب ایشان أبو عبدالله حسین بن أمیرالمومنین أبوالحسن علی إبن أبی طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی قریش هاشمی».

 

5- اُم المؤمنین خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها:

- امام ذهبی در سیر (2/109-110) می فرماید:

«او ام المؤمنین و سردار زنان جهان در زمان خودش بود، مادر فرزندان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ( به جز ابراهیم) و اولین کسی که قبل از همه به حضرتش ایمان ‌آورد و تصدیق نمود و به ایشان دلداری و تسلی داد. فضائل ایشان فراوان است، ایشان یکی از زنانی است که کامل شده است، زن عاقل، با شخصیت، دیندار، ‌پاکدامن و معززی بود، و(طبق روایات) از اهل بهشت بود، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از ایشان ستایش می نمود و او را بر تمام امهات المؤمنین ترجیح می داد و به شدت احترام می نمود. از افتخاراتش این بود که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قبل از او با همسر دیگری ازدواج نکرده بود. چند فرزند آورد و تا او زنده بود  پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نه ازدواج کردند و نه کنیزی به خانه آوردند. وفات او بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خیلی تاثیر کرد چون بهترین یاور ایشان بود.خداوند به پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم دستور داده بود که به او مژده قصری در بهشت دهد، قصری که از نی ساخته شده که نه در آن شور و غوغایی است و نه خستگی و کسالتی».

- ابن قیم رحمه الله علیه در جلاء الافهام (ص349) می فرماید:

«از خصائص ام المؤمنین خدیجه این بود که خداوند بوسیله جبریل علیه السلام برایش سلام فرستاده است».

آنگاه ابن قیم می فرماید:

« این افتخار را جز ایشان هیچ کس ندارد».

(البته این ثابت است که جبریل علیه السلام بوسیله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای ام المؤمنین عائشه صدیقه سلام فرستاد.مترجم).

مقایسه ای بین دو مادر مؤمنان:

ابن قیم همچنین می فرماید:

«از دیگر خصائص ام المؤمنین خدیجه این است که بهترین و افضل ترین زن در این امت است, و در اینکه آیا ایشان افضل است یا ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها سه قول است. قول سوم توقف است, وقتی از استادمان ابن تیمیه رحمه الله علیه در این باره پرسیدم؟ فرمود: هر کدام آنان خصوصیاتی دارد، خدیجه در اول اسلام تأثیر داشت، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را تسلی و دلداری می داد و آرامش می بخشید و با دست باز مالش را در خدمت ایشان خرج می کرد، ‌خلاصه ایشان آغاز اسلام را درک نمود و در راه خدا و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم آزار و اذیت زیادی تحمل کرد، و زمانی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را نصرت و یاری فرمود که ایشان به کمک و نصرت نیاز شدیدی داشتند، ایشان آنقدر مال خرج کرد و حضرتش صلی الله علیه و آله و سلم را یاری نمود که هیچکس دیگری چنین نکرد، و لی تأثیر عایشه رضی الله عنها در آخر اسلام بود، ایشان بقدری علم و دانش و تفقه در دین داشت و به امت تبلیغ نمود و فرزندانش را نفع رساند و علم آموخت که کس دیگری چنین افتخاری نداشت. این معنی کلام شیخ بود».

 

6- جعفر بن ابی طالب رضی الله عنه پسر عموی پیامبرصلی الله علیه  و آله و سلم:

- در صحیح بخاری (3708) با روایت ابو هریره رضی الله عنه آمده است که فرمود:

(وکان أخیر الناس للمساکین جعفر ابن ابی طالب کان ینقلب بنا فیطعمنا ماکان فی بیته حتی إن کان لیخرج الینا العکة التی لیس فیها شئ فیشقها فنلعق ما فیها)

«جعفر ابن ابی طالب برای مساکین بهترین مردم بود همیشه ما را با خود به خانه اش می برد حتی گاهی که چیز دیگری نبود مشک خالی شده را پاره می کرد  بین ما تقسیم می کرد تا اینکه اگر چیزی داشت بلیسیم».

- حافظ ابن حجر در شرحش بر بخاری (فتح الباری7/76) می فرماید:

«مطلقی که از عکرمه آمده نیز بر این مقید حمل می شود.

عکرمه از ابو هریره رضی الله عنه نقل می کند که فرمود:

(ما احتذی النعال و لا رکب المطایا بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أفضل من جعفر بن ابی طالب) روایت از ترمذی و حاکم با اسناد صحیح است.

«بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کسی کفش نپوشیده و بر سواری سوار نشده که از جعفر ابن ابی طالب بهتر باشد».

- امام ذهبی در باره ایشان در سیر (1/206) می فرماید:

«ایشان سید، شهید بزرگوار، تاج مجاهدین أبو عبدالله پسر عموی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عبد مناف بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصی هاشمی، برادر علی بن ابی طالب است که ده سال از علی بزرگتر بود.

هر دو مرتبه هجرت کرده و از حبشه به مدینه هجرت کرده و خود را در غزوه خیبر به مسلمانان رساند اما هنگامی رسید که آنها خیبر را فتح کرده بودند، چند ماه در مدینه ماند، ‌سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ایشان را به فرماندهی لشکری بر گزید که عازم مؤته در منطقه کرک بودند و در آن غزوه به شهادت رسید، هنگام مسلمان شدنش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بسیار خوشحال شدند، و طبعاً هنگام شهادتش بسیار غمگین گردیدند».

-  در تقریب ابن حجر آمده است که فرمود:

«ایشان جعفر ابن ابی طالب هاشمی ابو المساکین، ذوالجناحین صحابی جلیل القدر، پسر عموی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که در سال هشتم هجرت در غزوه مؤته بشهادت رسید، ‌ذکرش در صحیحین آمده است، اما روایتی از ایشان در این دو کتاب نقل نشده است».

 

7- عبدالله پسر جعفر رضی الله عنه  پسر عموی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:

- در صحیح مسلم ( 2428) از عبدالله بن جعفر روایت است که فرمود:

(کان رسول الله صلی الله علیه و سلم  إذا قدم من سفر تٌلقی بصبیان أهل بیته، قال: و إنه قدم من سفر فسبقٌ بی إلیه، فحملنی بین یدیه،‌ ثم جیء بأحد ابنی فاطمة فأردفه خلفه، قال فأٌدخلنا المدینة ثلاثة علی دابة).

یعنی «رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هرگاه از سفر باز می گشتند با کودکان اهل بیت شان ملاقات می کردند، باری ایشان از سفر بازگشتند من هم به پیشوازشان برده شدم، حضرت مرا جلوشان سوار کردند، سپس یکی از پسران فاطمه حسن یا حسین- آورده شد او را پشت سرشان سوار کردند می گوید: آنگاه سه تایی مان در حالی که بر یک اسب سوار بودیم وارد مدینه شدیم».

- امام ذهبی رحمة الله علیه  در سیر (3/456) در باره ایشان میفرماید:

«او شخصیت بزرگوار، مکرم وسخاوتمندی بودکه صلاحیت امامت و رهبری داشت(البته نه به مفهوم شیعی آن)».

- در الریاض المستطابه عامری ( ص 205) آمده است که:

«نماز جنازه اش را ابان ابن عثمان ابن عفان خواند که در آن زمان استاندار مدینه بود، ابان در حالی تابوتش را حمل  می کرد که اشک از چشمانش سرازیر بود و می فرمود: «به خدا سوگند خیر مطلق بودی که بدی در تو نبود، ‌و شریف و فاضل و نیکو کار بودی».

 

8-محمد بن علی ابن ابی طالب رحمه الله علیه،مشهور به محمد بن حنفیه:

- ابن حبان در ثقات تابعین(5/347) می فرماید:

(کان من أفاضل أهل بیته) «از فاضل ترین افراد اهل بیت حضرت بود».

راوی معتمد:

- در بیوگرافی ایشان در تهذیب الکمال مزی آمده است:

«احمد بن عبدالله العجلی فرمود: تابعی ثقة، تابعی معتمدی است، مرد نیکوی بود، ابراهیم بن عبدالله ابن الجنید می فرماید: کسی را نمی شناسیم که احادیث علی را از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیشتر و صحیح تر از محمد بن حنفیه روایت کرده باشد».

عالمی پرهیزگار:

و در سیر امام  ذهبی (4/115) از اسرائیل از عبد الاعلی (بن عامر) نقل شده است که:

«محمد بن علی کنیه اش ابو القاسم بود، مرد بسیار پرهیزگاری بود و علم بسیار داشت».

همچنین می فرماید: (4/110)

«سید و امام، که کنیه اش أبو القاسم و أبو عبدالله بود».

 

9- امام زین العابدین رحمه الله:

- ابن سعد گفته زین العابدین مردی وارع- عالم- امین- موثق- بلند مرتبه و کثیر الحدیث بوده.

-  زهری گوید هیچ قریشی ای را فاضل تر از علی بن الحسین ندیده ام.

- یحیی بن سعید می گوید زین العابدین بزرگوارترین شخصیت هاشمی بوده که من دیده ام .

- ذهبی گفته  زین العابدین جایگاه والایی دارد، و به خاطر شرافت و کرامت و درایت و عقلش و سیادت و علمش امامت عظمای مسلمانان را لایق بوده  وهرگاه هشام بن عبدالملک به هنگام حج می خواست حجر الاسود را زیارت کند ازدحام مردم کار را بر وی دشوار می کرد، وهرگاه علی بن الحسین می آمد مردم به خاطر احترام ایشان ازکنار حجرالاسود دور می شدند وکار بجائی رسید که هشام را عصبانی نمود وگفت این کیست من او را نمی شناسم فرزدق که به جانب وی ایستاده بود این چند بیت شعر را سرود

اوکسی است که صحرا وبیابان گامهایش رامی شناسند....... و برای این بیت و زائر و غیر زائر آشنا است.

او فرزند بهترین خلق خدا است                              عالم- باتقوا- پاک و پاکیزه است

  و هرکس که او راببیند گوید                   مکارم اخلاق بسوی آنان منتهی می شود

او فرزند فاطمه است اگر وی را نمی شناسید و جز با تبسم سخن نمی گوید  و سلسله مبارک انبیاء در پدر بزرگ او خاتمه یافته است.

- ابن تیمیه در منهاج السنه (4/48 ) می فرماید:

«و اما علی بن حسین از نظر علم و دینداری از بهترین بزرگان تابعین بود».

- زهری می فرماید:

«علی بن حسین از بهترین و عابدترین اهل بیتش بود. و در نزد مروان بن حکم و عبدالملک بن مروان از همه شان محبوتر بود».

- امام ذهبی در سیر (4/386) می فرماید:

(السید الإمام زین العابدین الهاشمی العلوی المدنی)

-  ابن حجر در تقریب می فرماید:

«ثقة ثبت عابد فقیه فاضل مشهور»

 

10- امام باقر رحمه الله:

- امام ذهبی گوید بخاطر تبحرش در علم او را باقر لقب داده اند و کنیه اش ابو جعفر دارای شأن والا .امام مجتهد قارئ قرآن مجید و باتوجه به صفات کمالی که دارد او را دوست می داریم .

- ابن کثیر گوید امام باقر از علماء اعلام .این امت به حساب می آید ودارای سیادت وکرامت است.

 

11ـ جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رحمه الله علیه (امام صادق):

- ابو حاتم رازی گوید از امثال امام جعفر در باره شخصیتش سوال نمی شود.

بزرگواری صادق:

و امام ذهبی در سیر (6/255) می فرماید: گفته امام جعفرصادق شیخ بنی هاشم ابو عبدالله قریشی الهاشمی العلوی النبوی المدنی و از بزرگان علماء می باشد .

همچنین از ایشان و پدرشان می فرماید:

(وکانا من أجلة علماء المدینة) «آنها از بزرگان علمای مدینه بودند»

فقیه مدینه:

و در تذکرة الحفاظ(1/150) می فرماید:

«امام شافعی و یحیی بن معین او را توثیق کرده اند، و از امام ابو حنیفه روایت است که فرمود: از جعفر بن محمد فقیه تر ندیدم، و ابو حاتم می فرماید: ثقه است, و درباره امثال او نباید سوال شود».

 

12- موسی بن جعفرملقب به کاظم:

- شیخ الاسلام ابن تیمیه گوید امام کاظم مشهور به عبادت و تقوا است.

-  ابو حاتم رازی وی را موثق، راستگو ویکی از ائمه مسلمین خوانده.

-  ابن کثیرگفته امام کاظم کثیرالعبادت و دارای مروت وشخصیت بود.

 

13- علی بن موسی ملقب به الرضا:

- ابن حبان گوید وی ازسادات و عقلاء اهل بیت و محترمترین و داناترین بنی هاشم است.

- علامه ذهبی گفته علی بن موسی دارای جایگاه رفیع و برازنده خلافت بود.

 

14- محمد بن علی بن موسی ملقب به جواد:

ابن تیمیه گوید وی از اعیان بنی هاشم و معروف به سخاوت و بزرگ منشی و لذا ملقب به جواد شده است.

 

وآنچه را که جاهلان به اعتقادات اهل سنت، درباره اهل سنت گفته اند که اهل سنت نسبت به حقوق آل بیت بی اعتنائی می کنند با توجه به منقولات بالا باطل و فاقد هر گونه اعتباری می باشد.

 

15- عباس ابن عبدالمطلب رضی الله عنه عموی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:

- امام ذهبی در سیر اعلام النبلاء (2/79-80) می فرماید:

«او در میان مردان، قد بلند و چهره زیبا و درخشان و صدای رسایی داشت به شدت برد بار بود و ....الخ ».

- زبیر بن بکار می فرماید:

«عباس نسبت به بنی هاشم بسیار مهربان بود، نادارشان را لباس می پوشاند و غذا می داد، و جاهلشان را کنترل می کرد، به همسایه آزار نمی رساند، به سخاوت مال خرج می نمود و به مصیبت زدگان  رسیدگی می کرد».

 

16- حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله عنه:

- ابن عبدالبر در الاستیعاب (1/270 چاپی که در حاشیه الإصابة چاپ شده) می فرماید:

«حمزه ابن عبدالمطلب بن هاشم عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، به او «أسدالله و أسد رسوله» یعنی «شیر خدا و رسولش» گفته می شد، کنیه اش أبو عماره و گاهی أبو یعلی بود.

- امام ذهبی درباره حمزه رضی الله عنه می فرماید:

«امام قهرمان، شیر خدا، أبو عماره و ابو یعلی قریشی هاشمی مکی مدنی بدری شهید، عموی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و برادر رضاعی ایشان است». (سیر1/172)

 

از نشانهای محبت و صمیمیت بین اهل سنت و اهل بیت نامگذاری فرزندان خود به نام یکدیگر و وجود مصاهرات و خویشاوندی درمیان طرفین است:

 

- مصاهرات(خویشاوندی از طریق ازدواج):

اول آنان رسول الله صلی الله علیه وسلم است که با عایشه دختر ابوبکرصدیق (رض) و از قبیله بنی تیم ازدواج می کند.

ازدواج با حفصه دخترعمربن الخطاب(رض) از قبیله بنی عدی.

ازدواج با ام حبیبه دخترابوسفیان از قبیله بنی امیه.

تزویج نمودن رقیه ازعثمان بن عفان(رض) { ازقبیله بنی امیه}  و بعد از وفات رقیه دختر دیگرش ام کلثوم.

ازدواج زینب دخترش با عاص بن الربیع از قبیله بنی عبد شمس بن عبد مناف.

ازدواج ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب با عمربن الخطاب  الکافی 5 /346.

ازدواج علی بن ابی طالب با بیوه ابو بکر صدیق اسماء بنت عمیس. [ سیر اعلام النبلاء]

ازدواج علی بن ابی طالب با امامه بنت العاص بن الربیع بعد از وفات خاله اش فاطمه.

محمد بن علی بن الحسین{الباقر} ام فروه دختر قاسم بن محمد بن ابوبکرصدیق را به ازدواج خود درآورد.

و از همین جهت بود امام جعفرصادق می گفت ابو بکر صدیق از دو طرف باعث تولد من بوده{سیراعلام النبلاء6/255}.

یکی مادرش ام فروه بنت قاسم بن محمدبن ابوبکر.  دو مادربزرگش اسماء بنت عبدالرحمن بن ابوبکر .

ازدواج ابان بن عثمان با ام کلثوم دخترعبدالله بن جعفربن ابی طالب[ الشیعة واهل البیت 141 ].

ازدواج مصعب بن زبیربن العوام با سکینه دخترحسین بن ابی طالب[طبقات ابن سعد 5/183 ].

 

- نامگذاری فرزندانشان:

علی بن ابی طالب فرزندانی به نامهای ابوبکر، عمر، عثمان داشته است [کشف الغمه فی معرفة الائمه2/67]

حسن بن علی پسری بنام ابوبکرداشته [کشف الغمه2/198]

علی بن حسن هم پسری بنام عمرداشته [ کشف الغمه2/302]

ازمیان فرزندان موسی بن جعفرپسری بنام عمر و دختری بنام عایشه وجود داشته است[کشف الغمه3/29]

 

در پایان:

شریف ترین نسب, نسب پیامبرمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است، و بدون شک بسیار جای افتخار است که کسی حقیقتاً به ایشان و اهل بیت شان منسوب باشد, در میان عرب و عجم زیادند کسانی که خود را به اهل بیت نسبت می دهند. اگر کسی مؤمن باشد و از اهل بیت، براستی که  خداوند دو افتخار نصیبش کرده, افتخار ایمان و افتخار نسب شریف.

اما اگر کسی خود را به این نسب شریف منسوب کند و از اهل آن نباشد مرتکب کار حرامی شده است و ادعای چیزی را کرده است که از داشتن آن محروم است.

داخل نمی شوند.

تا اینجا این رساله کوتاه در فضایل اهل بیت و مکانت و منزلت والای آنان از دیدگاه اهل سنت و جماعت بپایان رسید،  از خداوند در آنچه خوشنودی اوست توفیق می طلبم، و اینکه دانش در دین و ثبات و استقامت بر حق عنایت فرماید، براستی که او شنوای اجابت کننده است.

خدا را سپاس که محبت صحابه و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را به ما عنایت فرمود و از خداوند می خواهیم که این نعمت را بر ما دائم و قائم بدارد و قلبمان را از هر گونه کینه و حسد و زبانمان را از تلفظ هر آنچه که شایسته مقام و منزلت والای آنان نیست پاک و محفوظ بدارد.

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الذِینَ سَبَقُونَا بِالأِیمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّکَ رَؤُوفٌ رَحِیمٌ

حشر:10

« پرودگارا! ما را و آن برادرانمان را که در ایمان آوردن از ما پیشی گرفتند. بیامرز، و در دلهای ما هیچ کینه ای در حق کسانی که ایمان آورده اند، قرار مده. پروردگارا! تویی که بخشنده مهربانی».

وصلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه وسلم

 

سایت نوار اسلام

IslamTape.Com

 

 

 

 

    منبع: سايت نوار اسلام

 

نصیحت و حکمت

أبوهریره رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت می‏‏کند که فرمودند:

«مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ فَلْیَقُلْ خَیْرًا أَوْ لِیَصْمُتْ» بخاری (6018) ومسلم (48).‏

یعنی: «کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد، پس یا سخن نیک بگوید، و یا خاموش و ساکت شود».

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.