فشرده ای از ماجرای محو شدن تمدّن دینی (اهل سنت) ایرانیان - بخش دوم
فشرده ای از ماجرای محو شدن تمدّن دینی (اهل سنت) ایرانیان - بخش دوم موضوع: تاریخ اسلام تاریخ انتشار: 2013-07-15 | بازدید: 1785

تاریخ هیچ قوم ستمگری راهمانند قزلباشان در خود ندارد! به همین ترتیب شهرهای بعدی: ‏اردبیل، اصفهان ، همدان ، شیراز ، قم ، کاشان ، سمنان ، دامغان، ورامین ، فیروز ‏کوه ،گرگان ، یزد ، طبس ، بغداد(تا 22سالگی) که ‏خون و آتش ایران را فرا گرفته بود وشیعه اثنی عشری امروز نتیجه زحمات شاه ‏اسماعیل ونیکانش با هم یاری علمای جنوب لبنان شکل گرفت ؟!‏

‏(درهرات قبر «  بزرگ ایرانی » جامی را تخریب و استخوانهایش را در بیابان ‏ریخت ، که او یک سنی بود! و در بغداد هم  مسجد و قبر ابوحنیفه را تخریب و ‏استخوانهای جسد را بیرون آورده و لاشه سگی را دفن کردند و مستراحی ساختند و ‏جـایزه تعین کردند که هرکس به این مستراح برود پاداش می گیرد ! ( عالم ‏آرای صفوی ، ص477)‏

شاه اسماعیل این القاب را کسب کرد = ولی الله اعظم ـ شاه شریعت پناه ـ ولی امر ‏مسلمین جهان ـ مولا ـ مقتدا ـ شاه معظم ـ و صدها لقب دیگر... این شاه معظم در ‏کاسه سرشیبک خان دشمنش شراب می نوشید ! مدعی بود من قبل از ظهور آقا ‏شرایط را مناسب می کنم ! من درمسیر مشیّت خدا حرکت می کنم و از طـــرف ‏امامان الهام می گیرم و رسالتم نابودی سُنیان است !‏

امروز ما  هزارسال است فرهنگ روضه و مداحی را به عنوان دین خدا به مردم داده ‏ایم. آیا ازپیروان  شاه اسماعیل صفوی هستیم یا مطیع کتاب خدا و قانون ‏اساسی او؟ و متأسفانه از آنجا که فرهنگ و تمدّن دینی ایرانیان را تخریب ‏کرده اند زمینه زور و تزویر قدرت  را به دست گرفت و عقل به جای تفکّر جبراً به شمشیر ‏بله گفت ، که بله حقّ باشماست ! تفکّردینی کنار رفت  و سرانجام باطل توجیه گرا ‏حقّ را پس زد و دین خدا به صورت همان پالان وارونه تصوّرشد؛ مداح و روضه خوان ‏مبلغ دین خدا شدند و مذهب دین شد. اگر امروز شیعه هستیم در مقابل دین ‏هستیم و درمیان دیگرمسلمانان مطرود و مشرک ، کمترکسی جلو رفته و دلیل و ‏برهان آنان را تحقیق  می کند (آمار صادرات دختران ایرانی به کشورهای عرب جنوب ‏خلیج فارس مؤید این حقیقت است ، و چراکسی تا کنون عکس این قضیه ‏رانشنیده که از آن طرف به ایران زنان را صادر کنند؟ وطالب هم زیاد باشد!) ‏باعث سرافکندگی است . ‏

‏(شیعه به معنی پیروان در سوره صافات آیه 84 و83 ـ شیعه به معنی دوست در سوره قصص آیه ‏‏15 و به معنی مذهب مذهب شدن در سوره روم آیه 31و 32)آمده است .‏

نکته : یک نکته بسیارمهم درتأیید این مطلب که آیا واقعاً ایرانیان ازاهل ‏سنت بودند؟ آثار بجا مانده ازدانشمندان و شعرای آن ایام مـــهرتأییدی ‏براین حقیقت زده اند ، شعرایی چون سعدی ، حافظ ، مولوی ...

نمونه ‏

‏1 ـ حافظ می گوید من سنی شافعی هستم .‏

حافظ ازعقیده خودش می گوید من به اهل سنّت و جماعت گرایش دارم ، ازاین ‏جهت برخلاف شیعیان که درسوگ امام سنّیان این روز را عید می گیرند ، او ‏چنین می سراید :‏

بهاءٌ الحقِّ والدّین طابَ مَثواه     

‏                                                 امام سنّت وشیخ جماعت ‏

چومی رفت ازجهان این بیت می خواند                 ‏

‏                                           براهل فضل و ارباب جماعت

بطاعت قرب ایزد می توان یافت

‏                                      قدم درنه گرت هست استطاعت

حافظ می گوید: شافعی بزرگترین فقیه است .‏

‏(نشان می دهد از اهل سنت و شافعی مذهب است.)‏

تحصیل عشق و رندی آسان نموده اوّل

‏                             آخربسوخت جانم درکسب این فضائل

حلّاج برسر دار این نکته خوش سراید

‏                                     ازشافعی نپرسند امثال این مسائل ‏

‏(یعنی درمسائل عشق نباید به شافعی رجـــوع کنید ، مسئله دانی شافعی ازمقوله ‏دیگری است و اگر درمواردی هم حافظ به  علی«ع» اظهارارادت کرده دلیل شیعه ‏بـودن اونیست چراکه همه پیروان شافعی ازارادتمندان امیرمؤمنانند.) ‏

به فتوای فقهای اهل سنت درنمازمیت«چهارتکبیر»گفته ‏

میشود،شیعه امامیه«پنج تکبیر»فرض شده وخواجه نظراهل سنّت را می پسندد.‏

من هماندم که وضو ساختم ازچشمه عشق ‏

‏                            چارتکبیر زدم یکسره برهرچه که هست

 

 نمونه هایی ازمولوی : ‏

‏2 ـ «مولوی» هم در مثنوی، خود را یک سنی اشعری مذهب معرفی می کند

وقضیه این است که سنی ها یا اشعری هستندیا معتزلی ، اشعری ها هم به حس و هم ‏به حقّ بینی متمسّک هستند ودرضمن قائل به اختلاف عقول نیزهستند  درحالیکه ‏مولوی می گوید : معتزله باطلند چون هم عقول را مساوی می دانند و هم مسخّر حس اند ‏‏.(ص 107)‏

چشم حس را هست مذهب اعتزال                      ‏

‏                                        دیده عقل است سنی دروصال

 

سخره حِسَند اهل اعتزال  ‏

‏                                         خویشرا سنی نــمایند ازضلال

هرکه درحِس ماند او معتزلی است ‏

‏                                        گرچه گوید سنیم از جاهلیست ‏

هرکه بیرون شد زحِس اوسنی است   ‏

‏                                  اهل بینش چشم حس خویش بست

ودرص 240 می گوید:‏

اختلاف عقلها دراصل بود ‏

‏                                                   بروفاق سنیان باید شنود

برخلاف قول اهل اعتزال

‏                                       که عقول از اصل دارند اعتدال        ‏

‏( درقصه پیرجنگی ،ص 51) درتعریف از عمر می گوید:‏

چونکه فاروق شد آئینه اسرار شد

‏                                            جان پیر از اندرون هشیارشد

وبازدرتعریف ازعمردرص 34 می گوید:‏

بدعمررا نام اینجا بت پرست ‏

‏                                         لیک مؤمن بود نامش درالست ‏

درص 550 درمدح ابوبکر می گوید:‏

مر ابوبکرتقی را گوببین  ‏

‏                                               شدزصدیقی امیرالصادقین

اندر این نشأه نگر صدیقرا

‏                                            تا بحشر افزون کنی تصدیقرا

درحالیکه هیچ شیعه ای از عمرو ابوبکرتعریف نمی کند بلکه ناسزا هم می گویند.‏

واگرشاعری هم از علی(علیه السلام) مدح کرده باشد دلیل برشیعه بودن اونیست چون اهل ‏سنت همه خلفارا مدح می کنند  ‏

وباز درص 74 به تعریف از عمر پرداخته :‏

آمده عمربه حرب مصطفی   ‏

‏                                             تیغ در کف بسته بس میثاقها

گشته اندر شرع امیرالمؤمنین ‏

‏                                             پیشوا و مقتدای اهــل دین

شیعه دشمن و قاتل علی را لعن می کند ، جناب مولوی او

را اهل بهشت و دست خدا می داند.‏

آلت حقّی و فاعل دست حقّ  ‏

‏                                        کی زنم برآلت حقّ طعن ودق ‏

غم مخور فردا شفیع تو منم               ‏

‏                                        مـــالک روحم نه مملوک تنم

و موضوع دیگراینکه شیعه معتقد است درغدیرخم پیامبر علی را با جمله «من ‏کنت مولاء فعلی مولاء» ولی و صاحب اختیاروجانشین معرفی کرده است، ولی او می ‏گوید عقیده سُنیان درست است ، که مولی را به معنی دوست گرفتند.(ص642)‏

گفت هرکس رامنم مولا و دوست  ‏

‏                                         ابن عم من علی مولای اوست

 

‏3 ـ «شاه نعمت الله ولی» خــــود را سُنی اشعری معرفی می کند.‏

شاه نعمت الله که درسال 703 درکهبنان کرمان متولّد شدوصوفیان ومرشدان غالباً سلسله ‏خود را به اومی رسانند او هم درص 487 دیوانش خود  را سنی اشعری معرفی می کند ‏ومی گوید چهارخلیفه رادوست دارم و دشمن معتزلی هستم .‏

رافضی کیست دوشمن بوبکر           ‏

‏                                           خارجی کیست دشمنان علی

هرکه او چهار یار دارد دوست

‏                                       امت پاک مذهب است و ولی   ‏

دوستدار صحابه ام بتمــــام ‏

‏                                         یارسنی و خــــــصم معتزلی

جامی عارف بزرگ ایرانی که قبر او درهرات است ، سنی بود که شاه اسماعیل فرمان ‏تخریب آن را داد!( عالم آرای صفوی ، ص477)‏

‏(انشاءالله اهــل تحقیق که آشناباشعرو ادب فارسی هستند در این زمینه بررسی و این بخش را کامل نمایند تا نشان دهند شعرای آن دوران ‏اکثراً ازاهل تسنن بودند.)                                        ‏

نکته :{اگرمایل به تحقیق بیشتر و به دست آوردن  دلیل کامل تری هستید ، ابتدا ‏به کتاب «ارمغان آوران تشیع نوشته امیرحسین خنجی» ـ مراجعه و سپس به احسن ‏التواریخ حسن بیک روملو«نشربنگاه ترجمه» ـ اسلام درایران« ازهجرت تا قرن نهم ‏هجری» پطروشفسکی ـ ایران عصرصفوی«راجرسیوری» ـ تاریخ امپراطوری عثمانی ‏،هامر پور گشتال ـ تاریخ روابط ازابتدای صفویه تا پایان جنگ دوّم جهانی ، ‏عبدالرضا هوشنگ مهدوی ـ تاریخ روضه الصفا ، غیاث الدین خواند میر ـ تاریخ ‏گسترش اسلام، توماس آرنولد ـ تاریخ سوریه ، لبنان ، فلسطین ، فیلیپ حتی، ‏چاپ بیروت ـ عالمان شیعه لبنانی و شاهان صفوی، عبدالله ناصری طاهری ـ مهاجرت ‏علمای شیعه ازجبل عامل به ایران درعصر صفوی، دکترمهدی فرهانی منفرد ـ دین ‏و مذهب درعصرصفوی، دکترمریم میراحمدی ـ تاریخ العلماء محمّد رضا حکیمی  ‏مراجعه شود.}‏

سایت نوار اسلام

IslamTape.Com

 

    منبع: سايت نوار اسلام

 

نصیحت و حکمت

قال غالب القطان: رأیت مالک بن دینار فی المنام، فکأنه قاعد فی مسجده الذی کان یجلس فیه، علیه قبطیتان وهو یقول: بأصبعیه هکذا: «صنفان من الناس لا تجالسوهما فإن مجالستهما مفسدة لقلب کل مسلم: صاحب بدعة قد غلا فیها، وصاحب دنیا مترف فیها». الحلیة الأولیاء؛ أبی نعیم اصفهانی

غالب قطان گفت: مالک بن دینار را در خواب دیدم که در مسجد نشسته بود و می فرمود: «دو دسته از مردم هستند که هرگز با آنها منشین، زیرا که همنشینی با آنها قلب هر مسلمانی را فاسد می کنند: یکی کسی که اهل بدعت است و در آن غلو کرده، و دیگری کسی که اهل دنیا است که در آن خوش گذارن است».

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.