منـزلت نماز در بین دیگر عبادات و فضیلت نماز جماعت
منـزلت نماز در بین دیگر عبادات و فضیلت نماز جماعت موضوع: نماز تاریخ انتشار: 2013-06-21 | بازدید: 1054

منـزلت نماز در بین دیگر عبادات و فضیلت نماز جماعت

 

چون نماز امتیاز و شأن و ویژگی خاص و مهمی  در بین سائر عبادات داشت خداوند آنرا بدون واسطه و میانجی در شب إسراء و معراج با مخاطب قرار دادن مستقیم رسول الله (ص) بر او و امتش فرض گرداند .

و به اینخاطر بود که رسول الله (ص) وقتی أمر مهم و یا حادثه ای رخ می داد مانند خسوف (خسوف: گرفتن ماه، یا از نظر پنهان شدن ماه در شبهائی که باید ماه دیده شود، در فارسی: ماه گرفتگی، و ماه گرفت هم می گویند) (فرهنگ عمید)  ماه و کسوف (کسوف: گرفته شدن آفتاب، تاریک شدن قرص خورشید) (فرهنگ عمید) . آفتاب بلا فاصله به ادای نماز بر می خواستند، تا اینکه رحمت خداوندی شامل حال آنها شده و مشکل آنها حل شود، پس ما باید به رسول الله (ص) اقتداء و تأسی کنیم و آن عمل را انجام دهیم .

 

فضیلت نماز جماعت:

نماز جماعت فضیلتهای بسیار زیادی دارد .

عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت می کند که رسول الله (ص) فرمودند: ((صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرین درجة)). متفق علیه

نماز جماعت بر نماز فرد و تنهائی به بیست و هفت درجه فضیلت و برتری دارد .

پس چه بهتر از اینکه إنسان مؤمن همیشه با جماعت، و در مسجد نماز بخواند تا این فضیلت را کسب نماید .

إنسان هر گامی  که برای رفتن به مسجد بر می دارد خداوند برای او أجر و پاداش می نویسد .

أبوهریره (رض) روایت می کند که رسول الله (ص) فرمودند: ((صلاة الرجل فی جماعة تضعف علی صـلاته فی بیته وفی سوقه خمساً وعشرین ضعفاً ذلک ؛ أنَّه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلی المسجد لا یخرجه إلاَّ الصلاة لم یخط خطوة إلاَّ رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطیئة، فإذا صلی لم تزل الملائکة تصلی علیه ما دام فی مصلاه ما لم یحدث، تقول: اللهم صل علیه، اللهم ارحمه، ولا یزال فی صلاة ما انتظر الصلاة)). متفق علیه

نماز فرد در جماعت بیست و پنج برابر نماز در خانه و بازار به أجر و پاداش او از إضافه می شود، زیرا اگر بطور کامل وضوء گرفت سپس بسوی مسجد خارج شد، و خروج او فقط برای أدای نماز در مسجد بود، هر گامی  که بر می دارد به أجر و پاداش و ثواب او یک درجه إضافه، و از گناه او یک سیئه کاسته می شود، و وقتی نماز را خواند همچنان فرشتگان بر او درود می فرستند تا وقتی در جای نمازش می باشد، اگر وضوی خود را باطل نکند، و فرشتگان می گویند: بار إلهی بر او درود بفرست، بار إلهی او را رحمت کن، و او در حالت نماز است تا هنگامی  که منتظر نماز بعدی است .

وقتی إنسان در جماعت نماز می خواند از ریاکاری و نفاق و دو روئی إیمن و پاک خواهد بود .

از عبدالله بن مسعود (رض) روایت است که می گوید: ((من سرّه أن یلقی الله غداً مسلماً فلیحافظ علی هؤلاء الصلوات حیث ینادی بهنّ، فإنَّ الله شرع لنبیکم (ص) سنن الهدی، وإنَّهنَّ من سنن الهدی، ولو أنَّکم صلیتم فی بیوتکم کما یصلی هذا المتخلف فی بیته، لترکتم سنة نبیکم، ولو ترکتم سنة نبیکم لضللتم، وما من رجل یتطهر فیحسن الطهور ثم یعمد إلی مسجد من هذه المساجد إلاَّ کتب الله له بکل خطوة یخطوها حسنة، ویرفعه بها درجة، ویحط عنه بها سیئة، ولقد رأیتنا وما یتخلف عنها إلاَّ منافق معلوم النفاق، ولقد کان الرجل یؤتی به یهادی بین الرجلین حتی یقام فی الصف)). رواه أحمد 1/415، 419، ومسلم کتاب حدیث 256 (654) 1/453، وأبو داود، صحیح سنن أبی داود حدیث 550، 1/163 ـ 164، وصحیح سنن النسائی حدیث 848، 1/281 .

کسیکه می خواهد خداوند را ملاقات کند در حالیکه مسلمان است، پس بر این نمازها که برای آن أذان گفته می شود محافظت کند، زیرا خداوند برای پیامبر شما سنتهائی که مردم را به راه مستقیم هدایت کند تشریع و قانون گذاری کرده، و این نمازها جزو این سنتهاست، و اگر نمازها را در خانه هایتان خواندید، همچنانکه این متخلف از نماز در خانه اش می خواند، سنت پیامبرتان را ترک کرده اید، و اگر سنت پیامبرتان را ترک کنید گمراه خواهید شد، و مردی که وضوء را بطور کامل گرفته سپس به طرف مسجدی از این مساجد بحرکت آید، خداوند برای هر گامی  که بر می دارد یک نیکی نوشته، و درجه ای او ثواب و أجر به او إضافه کرده، و گناهی از گناهان او کاسته می کند، و در زمان پیامبر (ص) هیچکس از نماز جماعت تخلف نمی کرد مگر منافقی که نفاق او ظاهر و آشکار بود، و در آن زمان دو طرف مرد مریض را می گرفتند تا او را در صف نماز قرار دهند و با جماعت نماز بخواند .

از أبی هریـره (رض) روایت است که رسول الله (ص) فرمودند: ((من غدا إلی المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة کلّما غدا أو راح)). متفق علیه

کسیکه صبح و شام بـرای نماز جماعت به طرف مسجد می رود، هر اندازه به مسجد رود خداوند برای او در بهشت مهمانی فراهم می کند .

از بریدة (رض) روایت است که رسول الله (ص) فرمودند: ((بشّر المشائین فی الظلم إلی المساجد بالنور التامّ یوم القیامة)). رواه أبوداود حدیث 561، وصحیح سنن أبی داود 1/168، وابن ماجه 1/140، صحیح سنن ابن ماجه حدیث 633، 1/130، الترغیب والترهیب 1/212، والترمذی حدیث 223، 1/435 .

به کسانی که در تاریکی شبها به مساجد می روند بشارت بده که در قیامت از نوری کامل برخوردار خواهند شد.

بر گرفته شده از کتاب نماز جماعت

نوشته : شیخ إسحاق دبیری – رحمة الله علیه

مصدر: سایت نوار اسلام

IslamTape.Com

 

 

 

 

    منبع: سایت نوار اسلام

 

نصیحت و حکمت
نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.