منزلت لا إله إلاَّ الله در زندگی هر مسلمان
منزلت لا إله إلاَّ الله در زندگی هر مسلمان موضوع: ایمان تاریخ انتشار: 2013-06-21 | بازدید: 1576

منزلت لا إله إلاَّ الله در زندگی هر مسلمان

 

لا إله إلاَّ الله کلمه ای است که مسلمان در أذان و اقامهء نماز و در خطبه ها و گفتگوی خود اعلان می کند، و بوسیله لا إله إلاَّ الله آسمانها و زمین بر پا شد، و به سبب آن تمامی مخلوقات آفریده شدند، و بوسیلهء آن پیامبران علیهم السلام فرستاده شدند، و کتابهای آسمانی نازل گردید، و حکم و شریعت الهی بر پا شد، و برای این کلمه ترازوی اعمال و کردار بنیآدم گمارده شد، و روزنامه ها بر قرار شد،  بازار بهشت و دوزخ بنا شد، و بخاطر این کلمه خلقت به دو گروه مؤمن و کافر تقسیم شدند.

پس آن سرچشمهء خلق و طاعت و ثواب و کیفر و عقاب می باشد، و آن حقی است که برای جهانیان آفریده شد، و از این کلمه و حقوق آن پرسیده خواهند شد، و بر آن ثواب و عقاب خواهند دید، و بر آن قبله بر پا شد، و بر آن ملتها بنیان شدند، و بخاطر آن در راه خدا شمشیر کشیده شد، و این کلمه حق خدا برای تمامی بندگان خداست، پس این کلمهء اسلام و کلید بهشت می باشد، و از آن اولین و آخرین مخلوقات سؤال خواهند شد، و دو پای بنیآدم از جای خود سپری نمی شود و نمی گذرد تا اینکه از دو چیز پرسیده شوند: چه کسی را می پرستیدید، و چه جواب پیامبران را دادید؟

جواب اولی حقیقت (لا إله إلاَّ الله) اقرار به آن، و درک به آن، و عمل به آن است.

و جواب دومی: حقیقت أنَّ محمداً رسول الله، درک و مطیع بودن و اطاعت از اوست. [زاد المعاد 1/2].

و کلمه لا إله إلاَّ الله جدا کننده بین اسلام و کفر است، و آن کلمهء تقوی و پرهیزگاری است، و آن حلقه عهد و پیمان است، إبراهیم (ع) آنرا کلمه ماندگار قرار داده است، چنانکه خداوند می فرماید: )کلمة باقیة فی عقبه لعلهم یرجعون(. [الزخرف 28].

[و (خداوند) آن (سخن) را سخنی ماندگار در (میان) فرزندانش قرار داد، باشد که آنان بازگردند].

و می فرماید: )شهد الله أنَّه لا إله إلاَّ هو والملائکة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلاَّ هو العزیز الحکیم(. [آل عمران 18].

[خداوند که(همه امور هستی) را تدبیر می کند و فرشتگان و عالمان، گواهی دهند که معبود (حقی) جز او نیست، (آری) معبود (حقی) جز او (که) پیروزمندِ فرزانه است، نیست].

و این کلمهء اخلاص و گواهی حق، و دعوت بسوی آن حق، و براءت از مشرکان است، و به همین سبب خداوند مخلوقات را آفریده است، چنانکه می فرماید: )وما خلقت الجن والإنس إلاَّ لیعبدون(. [الذاریات 56].

[و جن و انس را جز برای آنکه مرا بندگی کنند نیافریده ام].

و به سبب همین کلمه است که پیامبران فرستاده شده اند، خداوند می فرماید: )وما أرسلنا من قبلک من رسول إلاَّ نوحی إلیه أنَّه لا إله إلاَّ أنا فاعبدون(. [الأنبیاء 25].

[و هیچ رسولی را پیش از تو نفرستادیم مگر آنکه به او وحی می کردیم که معبود (حقی) جز من نیست، پس مرا بپرستید].

و می فرماید: )ینزل الملائکة بالروح من أمره علی من یشاء من عباده أن أنذروا أنَّه لا إله إلاَّ أنا فاعبدون(. [النحل 2].

[به اراده خویش فرشتگان را با وحی بر هرکس از بندگانش که بخواهد، نازل می کند (با این پیام) که: هشدار دهید: هیچ معبودِ (حقی) جز من نیست، پس از من پروا بدارید].

(سفیان بن عیینه رحمه الله گوید: خداوند بهترین نعمتها که بر بندگان خود عطا فرموده این است که: (لا إله إلاَّ الله) را به آنها آموخته است، و کلمه (لا إله إلاَّ الله) برای بهشتیان مانند آب یخ، برای اهل دنیاست). [کلمة الإخلاص لابن رجب ص52ـ53].

پس کسیکه آنرا بگوید جان و مال او مصون و محفوظ خواهد بود، و کسیکه از آن اعراض کند جان و مال او مصون نخواهد بود، بلکه جان مال او هدر است، چنانکه رسول الله (ص) می فرماید: ((من قال لا إله إلاَّ الله وکفر بما یعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحسابه علی الله)). [مسلم].

کسیکه (لا إله إلاَّ الله) بگوید، و به آنچه که غیر از خدا عبادت شود کفر ورزد، جان و مال او مصون بوده و اجر و پاداش او نزد خداست.

هنگام دخول کافر در دین اسلام اولین چیزی که از او خواسته می شود همین کلمه است، چنانکه رسول اکرم (ص) معاذ بن جبل را بطرف یمن فرستاد و به او چنین فرمود: ((إنَّک تأتی قوماً من أهل الکتاب فلیکن أول ما تدعوهم إلیه شهادة أن لا إله إلاَّ الله …)). [متفق علیه].

تو بر اهل کتاب (یهود و نصاری) وارد خواهی شد، پس اولین چیزی که آنها را بسوی آن دعوت می کنی گواهی دادن به این کلمه است که: معبودی بحق جز خدای یکتا نیست.

پس به آنچه گذشت منزلت و مقام و اهمیت این کلمه را در زندگی پی می بریم که اولین واجبات بر بندگان است، و پایه و ستونی است که همه اعمال و کردار بر آن بنا و ساخته می شود.

 

فضیلت لا إله إلاَّ الله

کلمه (لا إله إلاَّ الله) فضیلتهای بسیار دارد و نزد خداوند مکانت و منزلت عظیم و بزرگی ایفا می کند، و کسیکه آنرا بطور یقین و صادقانه از قلب بگوید خداوند او را به بهشت وارد می کند، و کسیکه آنرا بطور دروغین بگوید در دنیا جان و مال او مصون بوده، ولی کیفر خود را در روز قیامت خواهد دید، و (لا إله إلاَّ الله) کلمه ای کوتاه و مختصری است و حروف آن بر زبان سبک است، ولی در ترازوی اعمال سنگین می باشد، چنانکه أبوسعید الخدری (رض) از رسول اکرم (ص) روایت می کند که فرمود: ((قال موسی یا رب علمنی شیئاً أذکرک وأدعوک به، قال یا موسی: قل لا إله إلاَّ الله، قال: کل عبادک یقولون هذا، قال: یا موسی لو أنَّ السموات السبع وعامرهن غیری، والأرضین السبع فی کفة ولا إله إلاَّ الله فی کفة، مالت بهنَّ لا إله إلاَّ الله)). [الحاکم وابن حبان فی مواد الظمآن 2324].

موسی (ع) بخداوند گفت: خدایا! بمن چیزی بیاموز تا با آن تو را یادآوری کنم، خداوند فرمود: بگو: (لا إله إلاَّ الله)، موسی (ع) گفت: تمامی بندگانت آنرا می گویند، خداوند فرمود: ای موسی اگر آسمانهای هفتگانه و آنچه در آن است از کوکب و تمامی هستیها غیر از خدا، و زمینهای هفتگانه در یک طرف ترازو و (لا إله إلاَّ الله) در طرف دیگر ترازو باشند، (لا إله إلاَّ الله) بر طرف دیگر غلبه خواهد کرد (سنگین) خواهد شد.

پس این حدیث بر این دلالت می کند که کلمهء (لا إله إلاَّ الله) بهترین ورد می باشد.

و عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت می کند که رسول اکرم (ص) فرمودند: ((خیر الدعاء دعاء یوم عرفة، وخیر ما قلت أنا والنبیون من قبلی لا إله إلاَّ الله وحده لا شریک له، له الملک وله الحمد، وهو علی کل شیء قدیر)). [أحمد والترمذی].

بهترین دعاها دعای روز عرفه است، و بهترین چیزی که من و پیامبران قبل از من می گفتند: لا إله إلاَّ الله وحده لا شریک له، له الملک، وله الحمد، وهو علی کل شیء قدیر است.

و همچنین از آنچه بر سنگینی آن در ترازوی اعمال افزون می کند حدیث دیگری است که عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما روایت کرده که رسول اکرم (ص) فرمودند: ((یصاح برجل من أمتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامة فینشر له تسعة وتسعون سجلاً، کل سجل منها مد البصر، ثم یقال أتنکر من هذا شیئاً، فیقول لا یا رب، فیقال: ألک عذر أو حسنة، فیهاب الرجل فیقول لا، فیقال: بلی إنَّ لک عندنا حسنات، وإنَّه لا ظلم علیک، فیخرج له بطاقة فیها أشهد أن لا إله إلاَّ الله، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله، فیقول یا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فیقال: أنَّک لا تظلم، فتوضع السجلات فی کفة والبطاقة فی کفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة)). [الترمذی، والحاکم وغیرهما].

بر مردی از امت من در بین خلایق فریادی کرده و نود نه صحیفه(کارنامه) اعمال و کردار او را پهن کنند، و درازی این صحیفه ها تا آنجا که چشم می بیند دور است، سپس گفته می شود: آیا چیزی از این گناهان را انکار می کنی؟ در جواب می گوید: خیر ای پروردگار! گفته می شود: آیا عذری و یا حسنه ای داری؟ آنمرد ترسیده و می گوید: خیر، گفته می شود: بلی حسنات و نیکیهای بسیاری برای تو نزد ماست، هرگز بر تو ظلم نمی شود، سپس یک کارت برای او بیرون آورده می شود که در آن نوشته: أشهد أن لا إله إلاَّ الله، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله، آنمرد می گوید: خدایا! این کارت مقابل این همه صحیفه چه می شود! به او گفته می شود: بتو ظلم نمی شود، پس آن کارت را در یک کفه ترازو، و آن صحیفه ها در کفه دیگر ترازو می گذارند، آن همه صحیفه بالا آمده، و آن کارت از سنگینی به پایین می رود.

و این کلمه بزرگ فضایل بسیاری در بر دارد که الحافظ ابن رجب در رساله خود بنام (کلمة الإخلاص) آنرا آورده، و بر هر فضیلت آن دلیلی ذکر کرده است که من جمله چنین است:

اینکه بهای بهشت است و کسیکه آخرین کلام و سخن او در دنیا لا إله إلاَّ الله باشد به بهشت وارد می شود، و رهائی از آتش جهنم است، و سبب مغفرت و بخشیدن گناهان می باشد، و بهترین نیکیهاست، و گناهان و خطایا را محو و نابود می کند، و ایمان را در قلب تجدید می نماید، و صحیفهء اعمال را سنگین می کند، پرده ها را گشوده تا به خدا برسد، و کلمه ای است که خداوند قائل آن را تصدیق می نماید، و آن بهتریـن کلمه است که پیامبران بر زبان آورده اند، و بهترین وردهاست، بهترین اعمال وکردارهاست که چند برابر می شود، وبا آزاد کردن برده ای در اجر ثواب دارد، پناه دهنده از شیاطین است، امان از وحشت قبر و هول و سختی روز محشر است، و آن شعار مؤمنین هنگام برخواستن از قبرهاست، و از جمله فضیلتها آن، اینکه دروازهای هشتگانه بهشت را بر گوینده آن باز شده و از هر دری که بخواهد داخل می شود، و از فضایل آن این است که: اگر هم اهل این کلمه بسبب تقصیر در حقوق آن به دوزخ وارد شوند حتماً از آن خارج خواهند شد و در آن مندگار نمی شوند، این مطالبی است که ابن رجب در کتاب خود ذکر کرده و برای هر یک از آن دلیل آورده است. [کلمة الإخلاص ص54 ـ 66].

گرفته شده از کتاب: معنای لا إله إلاَّ الله و مستـلزمات و تأثـیر آن در فرد و جامعه اسلامی
 نوشته: دکتر صالح بن فوزان الفوزان
 ترجمه: إسحاق بن عبدالله بن محمد الدبیری العوضی

مصدر: سایت نوار اسلام

IslamTape.Com

 

 

    منبع: سایت نوار اسلام

 

نصیحت و حکمت

قال الحسن رحمه الله : «أکثروا من الاستغفار فی بیوتکم وعلی موائدکم وفی طرقکم وفی أسواقکم وفی مجالسکم وأینما کنتم ؛ فإنکم ما تدرون متی تنزل المغفرة» "جامع العلوم والحکم " (ص : 412).

امام حسن بصری فرمودند: «تا می توانید در خانه هایتان و در وقت سختی و بلایا و در راه و در کوچه و بازار و در مجالس خود و هرجایی که بودید زیاد استغفار کنید، چرا که شما نمی دانید چه وقت مغفرت الهی نازل می شود».

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.