السیده أروی بنت عبدالمطلب
السیده أروی بنت عبدالمطلب موضوع: اهل بیت و صحابه تاریخ انتشار: 2013-06-21 | بازدید: 1189

  بسم الرحمن الرحیم

                              

   السیده أروی بنت عبدالمطلب "رضی الله عنها"

 

رسول اکرم "صلی الله علیه وسلم"شش عمه داشت 3مسلمان و3مشرک عمه های مسلمان آن حضرت:"أروی بنت عبدالمطلب"و"صفیه بنت عبدالمطلب"و"عاتکه بنت عبدالمطلب"همه آنها مسلمان شدندوهجرت کردندوأروی خواهر"عبدالله"پدررسول اکرم"صی الله وعلیه وسلم"می باشد.

واما 3عمه مشرک آن حضرت،أمام حافظ ذهبی در سیرت نوشته:که"بیضاء أم حکیم بنت عبدالمطلب"و"بره بنت عبدالمطلب".مان بعثت رسول الله "صی الله وعلیه وسلم"زنده نبودند واما "امیمه بنت عبدالمطلب" مادر زینب بنت جحش "ام المومنین" در اسلام آوردنش شک وجود دارد .

ازدواجش : أروی در زمان جاهلیت با "عمیر بن وهب" ازدواج کرد واز او صاحب فرزندی به نام "طلیب" شد که در دارالأرقم مسلمان شد وسپس با "کلده بن عبدمناف" ازدواج کرد وزمانی که مشرکین مسلمانان را مورد آزار واذیت قرار می دادند "طلیب" به خاطر غیرتی که به اسلام وپیامبر "صی الله وعلیه وسلم" داشت با خدای خود عهد بست که او نیز به مشرکین آزاربرساند وزمانی که شنید "عوف بن صمرة السهمی " به مسلمانان توهین می کند و به پیامبر "صی الله وعلیه وسلم" نا سزا می گوید عوف را مورد ضرب وشتم قرار داد واو را خون آلود کرد . درنتیجه او اولین کسی است که به خاطر دفاع از اسلام مشرکی را خون آلود کرد .

طلیب از کنار کم عقلان قریش می گذشت وابوجهل جزء آنها بود او صحبتهای آنها را که در شأن پیامبر نبود شنید وبه ابوجهل هجوم آورد آنها نیز او را گرفتند وبستند ولی دایی اش أبولهب دخالت کرد واوراآزادکرد ووقتی خبربه مادرش "أروی" رسیدبااطمینان خاطرگفت : بهترین روزهایش روزی است که ازپسردایی خود- که به حق ازطرف خداآمده – دفاع کند0 پس به او گفتند : آیا توهم ازمحمد پیروی می کنی؟ گفت: بله خبررابه برادرش أبولهب رساندندوگفتند که أروی دین خودراتغییرداده أبولهب پیش او آمدوگفت: دین پدرت عبدالمطلب راترک کردی وپیرو محمد شدی پس أروی گفت: آری ،تو هم از پسربرادرت دفاع کن وازاوپشتیبانی کن پس اگر پیروز شدتومختارهستی که با او باشی یا بردین خودباقی بمانی واگرنشد کسی دردفاع ازپسربرادرت توراملامت نمی کند پس أبولهب به اوگفت: آیاماطاقت مقابله با اعراب راداریم ؟او دین جدیدی راآورده است . وأبولهب دشمنی با اسلام راانتخاب کرد.   

طلیب مادرش را به اسلام دعوت می کند:وزمانی که طلیب ازخانه أرقم خارج شدپیش مادرش أروی رفت وبه او گفت:ازمحمد "صی الله وعلیه وسلم"پیروی کردم وبه الله روی آوردم مادرش به او گفت:همانا سزاوارترین کسی که شایسته است از اوپشتیبانی کنی پسردایی ات است به خدا اگر توانایی مردان را داشتیم از او پیروی می کردیم

پس طلیب به او گفت:چه چیز تورا منع می کند که اسلام بیاوری واز محمد پیروی کنی؟ برادرت حمزه اسلام آورده است گفت:ببینم خواهرانم چه کار می کنند.

پس طلیب به مادرش گفت:تورا به عظمت پروردگار سوگند کهاگر پیش محمد رفتی وسلام کردی حرف اورا بپذیری وشهادت بدهی که:لااله الاالله وان محمدًرسول الله.

وأروی به ندای پسرش جواب دادواسلام آوردوهمیشه با زبانش از رسول خداپشتیبانی واز دینش دفاع وپسرش را تشویق می کردکه با تمام قوااز پیامبر"صی الله وعلیه وسلم"دفاع کند

ناراحتی شدید اوبرای وفات پیامبر"صی الله وعلیه وسلم":

وهنگامی که أروی خبروفات پیامبر اکرم "صی الله وعلیه وسلم"بسیار ناراحت شد وگریه کردوبرای اومرثیه ای خواند.وفات پیامبرنه فقط برای أروی بلکه برای همه مسلمانان فاجعه بودواوبرای ما کتاب خداوسنتش راترگکردکه باید آنها را محکم گرفت.

رحلتش:وی سال15هجرت در مدینه وفات یافت وامیر المومنین"عمر بن الخطاب"بر او نماز خواندودر بقیع دفن شد.رحمت خدا بر او باد. 

 

 

 

 

 

    منبع: سايت نوار اسلام

 

نصیحت و حکمت

قال ابن الجوزی ( تلبیس إبلیس: 447) ‏عن یحیی بن معاذ یقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلین والفقراء المداهنین والمتصوفة الجاهلین».

امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از یحیی بن معاذ نقل است که فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهیزید: عالمان غافل، فقیران تملق گو و صوفیان جاهل».

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.