تکوین جنین در رحم مادر
تکوین جنین در رحم مادر موضوع: اعجاز قرآن تاریخ انتشار: 2013-06-22 | بازدید: 1193

تکوین جنین در رحم مادر

 

تکوین جنین از دید علمی در قرن بیستم کشف شد و دانشمندان نظر دادند که جنین چکونه مراحلی را در رحم طی میکند، ولی قرآنکریم این مراحل را در چهارده قرن قبل با تمام تفاصیلش در این آیات ذیل بیان داشته است:
خداوندج درسورة انسان فرموده است: إنّا خلقنا الإنسان من نطفةٍ امشاجٍ ( هر آیینه ما آفریدیم انسانرا از نطفهء در هم خلط شده) مراد از نطفه درینجا بمعنای مقدار نهایت کم و کوچک از چیزی سیلان کننده میباشد که همان منی است. هر چه کلمه امشاج معنایش چیزی مخلوط با عناصر مختلف است، این امر شهرت دارد که منی از عناصر مختلف از ترشحات بعضی غدد در انسان تشکیل شده است، بعد از تلقیح بیضه در مدت کمی یکی از بیضه های افتیده در رحم باقی ماند و خداوندج این مرحله را در سورة المؤمنون آیة 13 چنین بیان داشته است: ثمٌ جعلناه نطفةً فی قرارٍ مّکین (بعد از آن ما گردانیدیم آنرا ـ انسان راـ نطفه در جای آرام)

در سورة قیامة آیة 37-38 فرموده است: ألم یک نطفةً من منیٍّ یمنی، ثمّ کان علقةً فخلق فسوّی ( آیا نبود نطفهء از از منی که ریخته میشد در رحم، باز بود خون بسته پس بیافرید خدا پس درست اندام کرد) بعد ازینکه بیضه در رحم به علقه ( آویزان) مبدل شد یعنی به دیوار رحم چسپید و در آن به زندگی پرداخت بعد از مدت چند ماه این علقه به مجموعهء از ژنها بدل میشود که شکل کروی دارند مثل گوشت بسته که قرآن آنرا به مضغه( یعنی با دندان جویده شده) تعبیر کرده است ـ اگر تصویر اولی جنین در رحم دیده شود بدون شک مثال ساجقی است که در زیر دندان جویده شده باشد و جای دندانها در آن فرو رفته باشد ـ بعد ازین مرحله آثار و نشانه های از سر و دست وپای ظاهر میگردد و قرآنکریم آنرا چنین وصف کرده است: فخلقنا المضغة عظاماً فکسونا العظام لحماً( مضغه را استخوان خلق کردیم و پوشانیدیم استخوانرا گوشت) این مراحلی است که جنین خورد تدریجاً بزرگ میشود تا به یک جنین کامل تبدیل میشود. این ترتیب را دانشمندان در قرن بیستم دانستند ولی این امر در قرآن در چهارده قرن قبل نشان میدهد که این قرآن وحی الهی به پیامبرص است ورنه پیامبر این بیان دقیق علمی و تکوین جنین را چنانکه دشمنان اسلام ادعای خود ساختگی آنرا میکنند از کجا میدانست؟

 

نوشته : محمد میرویس غیاثی

 

 

 

    منبع: سایت نوار اسلام

 

نصیحت و حکمت

زید بن خالد جهنی رضی الله عنه گفت: رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود: «َمنْ فَطَّرَ صَائِمًا کَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَیْرَ أَنَّهُ لا یَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَیْئًا‏».

یعنی: «هرکس روزه داری را افطار دهد همانند اجر (روزه) او می برد، بدون آنکه از اجر روزه دار چیزی کم شود».

ترمذی (807) وابن ماجه (1746) و ألبانی در "صحیح الترمذی" (647) آنرا صحیح دانسته است.

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.