مختصری درباره کتاب فقه المنهجی
مختصری درباره کتاب فقه المنهجی موضوع: کتابها و تالیفات تاریخ انتشار: 2013-07-29 | بازدید: 1448

آیا میتوانیم فقه منهجی را بخوانیم و به آن عمل کنیم؟ لطفا توضیحاتی درباره فقه منهجی بدهید.

 

الحمدلله،

کتاب فقه المنهجی (تالیف: دکتر مصطفی الخن، و دکتر مصطفی البغا علی الشربجی(  یکی از کتابهای فقهی در مذهب شافعیه است، که لزوماً تمامی نظرات امام شافعی در آن وارد نشده است بلکه از دیگر علمای تابع ایشان نیز آراء و نظراتی آورده اند.

این کتاب تا حدودی دربرگیرنده ی موضوعات زیادی از مباحث فقهی است، هر چند جامع و کامل نیست، خصوصا قسمت عبادات آن که زیاد مفصل بیان نشده اند.

بنابراین از نظر شمولیت مباحث فقهی تقریبا می توان گفت کتاب متوسطی است، و معمولا طلاب علوم شرعی این کتاب را می خوانند، ولی تمامی نیازهای آنها را در فقه شافعی برآورده نمی کند و اگر بخواهند مسائل جامع و جزئی را نیز از مذهب شافعی بدست آورند مجبورند کتابهای جامعتری را مطالعه نمایند، مانند "تحفة المحتاج" و یا "مغنی المحتاج" و یا کتاب جامع "المجموع" امام نووی.

خواندن این کتاب (فقه المنهجی) مناسب است، ولی توصیه ی ما اینست که اگر شخصی تا حدی با علوم شرعی آشنایی دارد، بهتر است آن کتاب را از باب اطلاع از آرای شافعیه بخواند، اما برای عمل کردن به تمام کتاب نباید عجله کند، او نباید خود را از آرای مذاهب دیگر محروم نماید، بهتر است نگاهی هم به مذاهب دیگر نماید و پس از آنکه متوجه گشت که دلایل یکی از آنها محکمتر است به آن عمل کند ولو آنکه مخالف مذهب رایج باشد.

اللخصوص یک طلبه ی علوم شرعی که شایسته است از آرای مذاهب مختلف آگاه باشد، و رای راجح را عمل کند، و البته نباید در انتخاب رای راجح عجله کند و شایسته است که تابع علما باشد و از آرای ارجح نزد علما نیز مطلع باشد.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com

 

    منبع: سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت (IslamPP.Com)

 

نصیحت و حکمت

 

سپاس الله تعالی

 

فقیه محدث ابومطرف عبدالملک بن مروان القَنَازعی قرطبی مؤلف "تفسیر الموطأ" متوفی 413 هـ می فرماید:

"در مصر بودم و در نماز عید با مردم شرکت کردم. همه به سوی آنچه که آماده کرده بودند رفتند و من به سوی رود نیل به راه افتادم. با خود چیزی برای خوردن جز باقی مانده ی ترمسی که در خرقه ام بود، نداشتم. بر ساحل نشستم و شروع به خوردن آن کردم و پوسته هایش را به مکانی می انداختم.

با خود گفتم:

امروز که در مصر، عید است آیا کسی با حالی بدتر از حال من هم یافت می شود؟!

چیزی نگذشت که سرم را بلند کرده و به جلو خود نگاه کردم، مردی را دیدم که پوسته های ترمسی را که در آنجا انداخته بودم را بر می داشت و می خورد!

پس دانستم که آن هشداری است از سوی الله عزوجل.! پس او را سپاس گفتم.

 

[به نقل از کتاب "المغرب فی حلی المغرب" تألیف: لابن سعید المغربی الأندلسی متوفی 685 هـ، 1 – 171].

 

 

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.