آخرین کسانی که وارد بهشت می‌شوند چه کسانی هستند؟
آخرین کسانی که وارد بهشت می‌شوند چه کسانی هستند؟ موضوع: بهشت و جهنم تاریخ انتشار: 2013-07-31 | بازدید: 1022

آخرین کسانی که وارد بهشت می‌شوند چه کسانی هستند؟

 

الحمدلله،

 رسولالله صلی الله علیه وسلم درباره آخرین فردی که وارد بهشت می‌شود و درباره سخنانی که میان او و پروردگارش مبادله می‌شوند و پیرامون فضل پروردگار در حق او برای ما سخن گفته است و ابن اثیر در «جامع الاصول» همه این روایات را جمع نموده و روایات زیر را از وی نقل کرده‌ایم:

1-از عبدالله بن مسعود روایت شده‌ که‌ پیامبر صلی الله علیه وسلم  فرمود: «انی لاعلم آخر اهل النار خروجا منها، و آخر اهل الجنة دخولا الجنة: رجل یخرج من النار حبوا، فیقول الله‌ له‌: اذهب فادخل الجنة، فیأتیها، فیخیل الیه‌ انها ملأی، فیرجع فیقول: یا رب، وجدتها ملأی، فیقول الله‌ عزو جل: اذهب فادخل الجنة؛ فان لک مثل الدنیا، و عشرة امثالها؛ او ان لک مثل عشرة امثال الدنیا، فیقول: اتسخر بی – او اتضحک بی- و انت الملک؟ قال: فلقد رأیت رسولالله صلی الله علیه وسلم ضحک حتی بدت نواجذه‌، فکان یقال: ذلک ادنی اهل الجنة منزلة». بخاری و مسلم آن را روایت کرده‌اند.

(من می‌دانم آخرین فردی که از دوزخ بیرون می‌آید و آخرین فردی که وارد بهشت می‌شود چه‌ کسی است؟ مردی است در حالی که‌ با سینه‌ خیز از دوزخ بیرون می‌آید، خداوند به‌ او می‌فرماید: برو داخل بهشت شو، آن مرد به‌ سوی بهشت می‌آید، فکر می‌کند که‌ بهشت پر شده‌ (و جای خالی ندارد) برمی‌گردد، و می‌گوید: پروردگارا! بهشت را دیدم که‌ پر است و جای خالی ندارد، خداوند می‌فرماید: برگرد و داخل بهشت شو، باز به‌ سوی بهشت می‌آید و آن را پر می‌بیند، آن مرد بر می‌گردد و می‌گوید: پروردگارا! بهشت را دیدم که‌ پر شده‌ است، مجددا خداوند متعال به‌ او می‌فرماید: برگرد و داخل بهشت شو، و به‌ اندازه‌ی دنیا و ده‌ برابر آن در بهشت مال تو باشد، آن مرد می‌گوید: (پروردگارا!) مرا مورد تمسخر قرار می‌دهی؟ تو پادشاه و قدرتمند هستی. ابن مسعود گوید: دیدم که‌ پیغمبر صلی الله علیه وسلم در این هنگام خنده‌اش گرفت و دندانهای آخرش نمایان شد. گفته‌ می‌شود: این آخرین نفر و فقیرترین اهل بهشت میباشد)

و در روایت مسلم آمده‌ که‌ پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «انی لاعرف آخر اهل النار خروجا من النار: رجل یخرج منها زحفا، فیقال له‌: انطلق فادخل الجنة، قال: فیذهب فیدخل الجنة، فیجد الناس قد اخذوا المنازل، فیقال له‌: اتذکر الزمان الذی کنت فیه‌؟ فیقول: نعم، فیقال له‌: تمن، فیتمنی فیقال له‌: لک الذی تمنیت، و عشرة اضعاف الدنیا، فیقول: اتسخر بی و انت الملک؟». بخاری: (11/386) کتاب: الرقائق . مسلم: کتاب : الایمان ، شماره‌ 186. ترمذی ، شماره‌ 2598.

(من می‌دانم آخرین فردی که از دوزخ بیرون می‌آید چه‌ کسی است؟ مردی است که‌ با فشار و ناراحتی از دوزخ بیرون می‌آید، به‌ او گفته‌ می‌شود: برو داخل بهشت شو، آن مرد داخل بهشت می‌شود، ناگهان می‌بیند که‌ هر کس در منزل خود نشسته‌ و جایی برای او نمانده‌ است. به‌ او گفته‌ می‌شود: آیا سرگذشت خود را به‌ یاد می‌آوری؟ می‌گوید: آری. پس گفته‌ می‌شود: آرزوی چیزی را بکن. او نیز آرزوی چیزهایی می‌کند. به‌ او گفته‌ می‌شود: آنچه‌ آرزو کردی و ده‌ برابر دنیا نیز از آن تو باد، می‌گوید: (پروردگارا!) مرا مورد تمسخر قرار می‌دهی؟ تو پادشاه و قدرتمند هستی. ابن مسعود گوید: دیدم که‌ پیغمبر صلی الله علیه وسلم در این هنگام خنده‌اش گرفت و دندانهای آخرش نمایان شد).

2-از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت شده‌ که‌ رسولالله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

(آخرین شخصی که وارد بهشت می‌شود، مردی است که لحظه‌ای راه می‌رود و لحظه‌ای دیگر می افتد. آتش دوزخ چهره اش را تغییر داده و هنگامی که‌ از دوزخ رها می‌شود به طرف آن نگاه کرده و می‌گوید: بسیار با برکت است خداوندی که مرا از تو نجات داده است. خداوند به من چیزی داده است که تا به‌ حال به کسی نداده است. درختی به او نشان داده می‌شود، می‌گوید: پروردگارا! مرا نزد آن درخت ببر تا از سایه آن استفاده کنم و از آب آن بنوشم. خداوند می‌فرماید: ای فرزند آدم! اگر این خواسته ات را برآورده سازم، خواسته دیگری را مطرح می‌کنی. می‌گوید: خیر، پروردگارا! چیز دیگری نمی‌خواهم. با خداوند عهد می‌کند که دیگر از وی چیزی نخواهد. خداوند عذر او را می‌پذیرد. چون چیزهایی را می بیند که در برابر آنها نمی‌تواند صبر کند و او را به آن درخت نزدیک می‌کند و از سایه آن استفاه می‌کند و از آب آن می نوشد. بعد درختی بهتر از درخت اولی به او نشان داده میشود. آن شخص بار دیگر تقاضا می‌کند، پروردگارا! مرا به آن درخت نزدیک کن تا از سایه آن استفاده نموده و از آب آن بنوشم. دیگر چیزی از تو نمی‌خواهم. خداوند می‌فرماید: ای فرزند آدم! تو مگر با من عهد نکردی که دیگر چیزی از من نخواهی؟ این سؤال و جواب چند بار تکرار می‌شود. خداوند در هر مرتبه او را معذور می‌داند و عذرش را می‌پذیرد. چون چیزهایی را می بیند که نمی‌تواند در برابر آنها صبر کند و در آخرین بار که به آخرین درخت نزدیک می‌شود، صدای اهل بهشت را از آنجا می شنود. باز تقاضای ورود به بهشت را می‌کند. پروردگار می‌فرماید: ای فرزند ادم! چه چیزی تو را قانع نموده و خواسته‌ات را از من قطع می‌کند؟ آیا قانع هستی که دنیا و ده برابر آن را به تو بدهم؟ او می‌گوید: پروردگارا! تو مرا استهزاء می‌کنی و حال اینکه تو  پروردگار و مالک هستی؟ ابن مسعود تبسم کرد و گفت: ای مردم نمی پرسی که من چرا می‌خندم. مردم گفتند: چرا؟ گفت: رسولالله صلی الله علیه وسلم نیز به‌ همین صورت خندید و مردم گفتند: چرا می‌خندی؟ فرمود: می‌خندم، چون خداوند را می‌بینم که‌ می‌خندد، آنگاه که‌ آن مرد می‌گوید: (پروردگارا!) مرا مورد تمسخر قرار می‌دهی؟ تو پادشاه و قدرتمند هستی؟ گفته‌ می‌شود: من تو را مسخره نمی‌کنم. اما بر آنچه خواسته باشم، قادر هستم). مسلم، باب: الایمان ، شماره‌: 187.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

 

    منبع: منبع: کتاب "بهشت و دوزخ"؛ دکتر عمر سلیمان اشقر.‏

 

نصیحت و حکمت

آرزوهای ذکر شده در قرآن

 

آیا می دانید آرزوهای ذکر شده در قرآن کریم چه هستند؟!

ای کاش خاک بودم!

ای کاش برای زندگی خویش (خیرات و حسناتی) پیشاپیش می ‌فرستادم!

ای کاش کارنامه ی اعمالم به من داده نمی شد!

ای وای ای کاش فلانی را به دوستی نمی گرفتم!

ای کاش از الله و رسولش اطاعت می کردم!

ای کاش با رسول الله راهی را برگزیده بودم!

ای کاش من هم با آنها بودم و به کامیابی بزرگی نائل می شدم!

تمام این ها آروزهای مردگان هستند که ما می توانیم الآن این ها را به دست آوریم.

پس تا زمانی که زنده هستیم قبل از از دست دادن فرصت آن ها را به دست آوریم.

 

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.