مختصری از احکام نوزاد وفرهنگ نامها- بخش سوم
مختصری از احکام نوزاد وفرهنگ نامها- بخش سوم موضوع: تربیت فرزندان تاریخ انتشار: 2013-06-25 | بازدید: 1414

 


.....   نام های دختران:

اِبتسام خنده رو - خوشرو - تبسم - زیبا
اِبتهاج شادمانی - خوش و خرم - شاد شدن
آرزو امید - انتظار - میل
اَرمغان ره‌آورد - سوغات
اَروَی روایت کننده تر - سیراب تر- زن زیبا چهره - زن شریف و توانا
اِسراء حرکت در شب
اَسماء نام صحابی - نام نهادن - نیکو - زیبا - دارای شأن و مقام بزرگ و والا
آسیه اندوهگین - مهربان کننده - گیاه سبز - ستون
اَشرف شریف‌تر - والاتر - بزرگوارتر
اَعظم بزرگ - بزگوار
اکرم گرامی‌تر - بخشنده‌تر - بزرگوارتر
اِلهام آنچه خدا به دل افکند - در دل انداخته شده
اِلهام توفیق
اُمَامه نام صحابی -
اِمامه رهبر- پیشوا - رئیس
آمنه نام مادر پیامبر - مطمئن - مورد اعتماد - سالم
اَمیره دختر حاکم - رئیس - سرور
اُمَیمه نام صحابی - والده
اَمِینه نام صحابی - معتمد - راستگو - درستکار - صادق
اَنیسه همدم - همنشین - انس گیرنده
اُنَیسه نام صحابی - انس گرفته - مأنوس شده - مونس - مرغی تیز بین
آیدا یاری نمودن
بتول پاک - عابده - دوشیزه - پاکدامن - قاطع
بدریه زیبا مانند ماه - زیبا رو - ماه شب چهارده
بَریِرَه نام صحابی - راه و طریق - یک میوه از پیلو
بُسره نام صحابی - نو - تازه - آفتاب وقت برآمدن
بشری مژده دهنده - خبر خوش
بصیره زن زیرک - ماهر در امور - دانا - تیز خاطر - عاقل
بلقیس زنی زیرک و دانا که ملکه منطقه سباء بود و نام او در قرآن آمده - باکره
بُنانه سرانگشت - باغ - علفزار
بهار زیبائی - بوی خوش - گیاه خوش بو - شادابی
بهاره منسوب به بهار - به عمل آمده در بهار
بهجه شاد و خنده رو - خوشحالی - نشاط
بَیضَاء نام صحابی - سفید - پاک و طاهر - زن سپید پوست - نعمت - قدرت
پرستو نوعی پرنده سفید و سیاه
ثُریّا آسمان - نام ستاره‌ای - کثرت عدد
ثمینه گران قیمت - گرانبها - قیمتی
ثنیة مدح - ستایش - دامنه کوه - محل سربالایی کوه
ثُوَیبه نام صحابی - تصغیر ثوب به معنای لباس - گروه - گروه دلاوران
جَاریه نام صحابی - دختر جوان و کم سن و سال - کنیزک - خدمتکار
جَثّامه مهتر حلیم
جَمیل زیبا - نیکو روی - خوب - نیکو
جَمیله زن زیبا روی و نیکو خوی - نیکی - خوب - نیکو
جُوَیرِیه نام ام المؤمنین - تصغیر جاریه - کنیز - دوشیزه – خدمتکار- سفت و سخت
حَبیبه نام صحابی - مطلوب - مرغوب - محبوبه - دوست
حدیثة جدید - نو
حَسّانه بسیار نیکو و زیبا - زینت دهنده
حَسناء زیبائی که حسن و زیبائی آن آشکار است - بسیار نیکو- زیبا - خوب
حُسنی(حُسنا) مؤنث حسن - نیکی - زیبا - خوب
حصناء پارسا - عفیف
حَفصه نام ام المؤمنین - اسد - شیر
حَکیمه دانا و زیرک - استوار
حُکیمه دانا - زیرک کوچک
حَلیمه نام صحابی - دارای حلم و بردباری - پوشاننده - بردبار - عاقل
حَمنه نام صحابی - نوعی انگور - دانه‌های کوچک در میان دانه‌های بزرگ
حَمیده ستوده شده - بسیار حمد کننده - ستایش شده - پسندیده
حُمیراء نام صحابی - سفید - سرخ و سفید
حنان لطف - ترحم - نرم دل - بسیار مهربان - بخشاینده
حَنیفه پاک - ثابت قدم در دین - درست
حَواء نام صحابی - صدا - آواز
حَوّاء همسر آدم - باغ پر درخت - زندگی - متمایل به سیاه
خَالده نام صحابی - جاویدان - کوهی سخت
خَدیجه نام ام المؤمنین - متولد شده قبل کامل شدن از نه ماه
خَنساء نام صحابی - دارای ساق پای کوچک - ماده آهو
خَوله نام صحابی - آهوی ماده
ذکیّه باهوش - تیز خاطر
رؤیا خواب - آنچه در خواب دیده شود - دیدن با چشم یا عقل
رائده پیام آور - راهنما - جوینده
رابعه چهارمی - مطمئن - زمین حاصلخیز - نیکو حال
راحله کوچ کننده
راحیل سفر کننده
راشده عاقل - راهنما - دیندار - متدین
راضیه قانع - راضی - پسندیده - خشنود
رأفت مهربانی - شفقت
رافعه بلند کننده - حمل کننده
راویه ناقل حدیث - روایت کننده
رَبیعه باغ - سنگ زور آزمایی
رجاء نام صحابی - امیدواری - امید - آرزو
رحیمه دل نرم - مهربان
رُقیّه نام دختر پیامبر - مروارید درشت - مروارید آب دار
رَمله نام ام المؤمنین - ریگ - توده ریگ
رُمیثه نام صحابی - تکه چوب - افزون - باقی مانده شیران
رُمیحا نیزه - عصا
رُمیصا نام صحابی - نام ستاره‌ای - ایجاد کننده صلح
ریحانه گیاه خوشبو-گیای خوشبویی که در زمین نرم روید
زُبیبه دارای موی زیاد - نقطه سیاه - کشمش
زبیده نخبه - خلاصه هر چیز و بهترین آن - عطیه - بخشش - خامه
زعیمه کفیل - رئیس - رهبر
زلیخا پیش قدم - جای لغزیدن پا به لحاظ داشتن زیبایی زیاد
زمزم آب زیاد - جمع کردن اشیاء پراکنده - آهسته آهسته
زهراء سفید - درخشان - نورانی
زُهره نام سیاره‌ای درخشان
زیبا شایسته - لایق - زیبنده - جمیل
زَینب نام ام المؤمنین - پردل و شجاع - درختی خوش منظر و خوشبو - پاکیزگی و آراستگی
زینت زیور - آرایش
ژاله باران - شبنم
ساجده سجده کننده
سارا همسر پیامبر ابراهیم - خالص - پاک - ناب - بی‌ریا
سَاره همسر پیامبر ابراهیم - شاد و شاد کننده - امیر - منتخب
ساعده یاور - از اسامی شیر - مجرای آب که به دریا می‌ریزد
سالمه سالم - صحیح
سامره نام صحابی - همدم - سخنگو در شب
سامیة بلند مقام - عزیز
سحر اول صبح - کناره هر چیز
سحر سپیده دم - صبح
سُعاد خوشبخت
سعدیه برکت - سعادتمند - خوشبخت
سعیده نیک بخت - بهرمند
سَکینه آرامش - آهستگی - آسایش - شاد
سلمه نام صحابی - پاک از عیوب
سَلْمَی(سلما) نام صحابی - سالم - صحیح
سلیمه سالم از عیوب
سمانه آسمان - نام پرنده‌ای
سمیرا زن گندم گون
سمیره سخنگو در شب - همدم - زن گندم گون
سُمیّه نام صحابی - بلندی - برتری
سَناء- سنا روشنی کمتر از نور و ضیاء - بلندی - شرافت
سنیه بلند مقام - درخشان
سَهله نام صحابی - نرم و آسان - خوش اخلاق
سُهیلا نرم - ملایم - آسان
سَوده نام ام المؤمنین - ثروت زیاد - نخلستان - بزرگ - سیاه رنگ - لمس شده
سُویده زن ظریف و نازک اندام
سیماء علامت و نشانه - چهره و قیافه - صورت
سیمین درخشان - سفید - زیبا
شریفه صاحب شرف - ارجمند - ارزشمند - بلند قدر
شِفاء نام صحابی - علاج - تندرستی
شفیعه شفاعت کننده - واسطه
شفیقه مهربان - رحیم
شَمسیه خورشید
شُمَیسه آفتاب کوچک
شهلا کسی که در چشمش سیاهی و کبودی باشد - دارای چشم سیاه رنگ - زیبا
شَیماء نام خواهر شیری پیامبر - خوش خلق و خوی - شهامت و عزت نفس - خالدار
صَالحه نیکوکار- پاک - پرهیزکار - شایسته
صبا ‎‎‎‎‎نسیم خنکی که از شرق می‌وزد - شوق و جوانی
صبیحه اول صبح
صدیقه بسیار راستگو
صفا پاکی
صَفیّه نام ام المؤمنین - یک رنگ و صمیمی در دوستی - عزیز - خاص و گزیده
طاهره پاک از عیب و نقص و نجاسات
طیبه پاک - بخشنده - خوش اخلاق
عائده برگشت کننده - زیارت کننده
عائشه نام ام المؤمنین - زنده - گوارا - دارای زندگی نیک - زن نیکو حال
عابده عبادت کننده
عاتکه نام صحابی - بزرگمنش - کریم - پاک از هر بدی - امیر
عارفه دانا - آگاه
عاطفه دلسوز - رحیم - محبت - مهربانی - مهر
عالیه بلند مرتبه - عزت - بسیار خوب - دارای ارزش و اهمیت - والا
عَذرا دوشیزه - باکره - آشکار
عسل شیرین - دوست‌داشتنی - عسل
عَطیّه نام صحابی - بخشیده شده - جایزه
عفراء ریگ سرخ - شب سپید - زمین دست نخورده - سفید
عفیفه پارسا - پرهیزگار - پاکدامن
غزاله آهو - آفتاب اول صبح
فائزه پیروز - موفق
فائقه پیروز- غالب - برتر
فَاخته نام صحابی - مرغی است معروف یا قمری
فاضله برتر - دارای فضل و کمال - پاک - نیکو
فَاطمه نام دختر پیامبر - بازداشته شده از شیرخوارگی - نگهدارنده خود از شهوات و گناهان
فتحیه پیروز - موفق - غالب
فرحانه خوشحال - شاد - مسرور
فردوس باغ و بستان سرسبز - بهشت
فَروه تاج - غنا و ثروت
فریده بی نظیر - نفیس - گرانقیمت
فُریعه نام صحابی - شاخه - کمان - بلندمرتبه - مو بلند
فصیحه گویا - بلیغ - فصیح در بیان
فضیلة برتر- دارای زیبایی و اخلاق نیک
فهیمه دانا - عاقل - فهمیده
فوزیه پیروز - موفق - رستگار
کریمه نام صحابی - بخشنده - نیک خو
کُلثُم پر گوشت رخسار
اُم‌کلثوم نام دختر پیامبر - پر گوشت رخسار و نیکو روی - بخشنده - مهتر - نهری در بهشت
کوثر خیر زیاد - نهری در بهشت - بزرگ زنان
کوکب ستاره - رئیس - سرکرده - نیک رو
لُبابه نام صحابی - خردمند - عاقل - منتخب و برگزیده - آرزو
لطیفه رحیم - شفیق
لَیلَی(لیلا) شب تاریک
ماجدة فاضل - شریف - سخاوتمند - دارای حسن خلق - بزرگوار
مَاریه نام ام المؤمنین - زن سفید و درخشان - درخشنده
مازنة زیبا رو - ابر باران آور
محبوبه دوست داشتنی - مطلوب - مورد محبت
محسنه نیکو کار - زینت دهنده - آراسته - زیبا
محفوظه حفظ شده
مدیحه بسیار ستوده شده
مرجان گوهر سرخ رنگ
مَرجانه مروارید - لؤلؤ
مرضیه راضی شده - اطاعت شده - پسندیده
مَریم نام مادر پیامبر عیسی - بلندی - گرمای دریا - پارسا - گلی خوشبو
مژده بشارت - خبر خوش
مستوره پوشیده - عفیف - پاکدامن
معاذه حفظ شده - پناه جو
مُنّوَر درخشان - روشن - نورانی
مُنی ( منا) آرزو - هدف - مقاصد
مُنیره روشن - نورانی - درخشان - آشکار
مهدیه هدایت شده
مَیمُونه نام صحابی - مبارک - موفق - پیروز - آسان
مینا جواهر - آینه - نام پرنده‌ای - گلی زینتی
مینو فردوس - بهشت - روان
ناجحه پیروز - بلند مرتبه
ناجده بلند مرتبه - پیروز - آشکار - یاری دهنده - روشن کننده
ناجیه پیروز - موفق - سالم - رستگار - نجات دهنده
نادیه بخشنده - شبنم - ندا دهنده
نازنین لطیف - ظریف - بسیار دوست داشتنی - زیبا - با ارزش - گرامی
ناصحه مرشد - راهنما - دلسوز
ناهده شیر بیشه - بلند - مرتفع
ناهید نام ستاره‌ای
نبیله نیکو صورت - شریف - نجیب - زیرک
نجمه ستاره - کوکب
نجیبه زیرک - بخشنده - شریف و گرامی - پارسا - ستوده شده
ندی (ندا) باران - شبنم - جود و کرم - صدا
ندیه کریم و سخاوتمند - تازه
نرگس نام گلی
نسترن نام گلی
نسرین نام گلی
نَسیبه دارای حسب و نسب - شریف
نُسیبه نام صحابی - دارای حسب و نسب - شریف
نُصرت یاری – خوبی - پیروزی - موفقیت - یاری کردن
نَصرَه یاری - کمک - تأیید - باران تام
نضره شمش طلا - نعمت - ثروت - زیبایی
نعمه فراخی - آسودگی در زندگی - آسودگی
نعیمه نعمت - رفاه - مقام - خوشی
نفیسه لطیف - گرانمایه - نادر - ارجمند
نوره نور - سفیدی - روشنایی
هاجر نام همسر پیامبر ابراهیم - درختی خوشبو و زیبا - فاضل بر دیگران - لایق - مهاجر
هادیة راهنما - مرشد
هَاله نام صحابی - آرام - خرمن ماه - زیبا
هانیه هدیه - خوشحال - آسان - شادمان - خوشبخت
هُدی راهنما - استقامت - صلاح - هدایت - راه راست
هُما فرخنده - نام پرنده‌ای
هِند نام صحابی - گله شتران
هنیه شاد - خوشبخت
وائله پناه گیرنده
واثله جمع نمودن ثروت - رشد مال
وحیدة بی نظیر - نادر - یکتا
وسام علامت - نشان
وفا پایدار در قول و قرار - دوستی - رفاقت
وفاق مناسب
یاسمین نوعی گل - گلی خوشبو
یُسرَی(یسرا) بهشت - آسانی - چپ
یُمنی (یمنا) مبارک - راست

 

 

شیخ موسی بازماندگان

 

 

    منبع: سایت نوار اسلام

 

نصیحت و حکمت

قال میمون بن مهران: «إن العبد إذا أذنب ذنباً نکت فی قلبه بذلک الذنب نکتة سوداء، فإن تاب محیت من قلبه فتری قلب المؤمن مجلی مثل المرآة، ما یأتیه الشیطان من ناحیة إلا أبصره، وأما الذی یتتابع فی الذنوب فإنه کلما أذنب ذنباً نکت فی قلبه نکتة سوداء، فلا یزال ینکت فی قلبه حتی یسود قلبه، ولا یبصر الشیطان من حیث یأتیه»."حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء" حافظ أبو نعیم اصفهانی.

میمون بن مهران فرمود: «هرگاه بنده ای گناهی را مرتکب شود نقطه ی سیاهی بر قلبش پدیدار می شود، ولی هرگاه توبه کرد آن نقطه سیاه از قلبش پاک می شود، پس قلب مؤمن مانند آینه روشن است، و شیطان (برای فریفتن او) جز با زیر نظر گرفتن وی (و حیله) سراغش نمی آید. اما آنکس که مدام در حال گناه است با هر گناهی که انجام می دهد نقطه ی سیاهی بر قلبش پدیدار می شود تا آنکه قلبش کاملا سیاه می گردد، و شیطان هرگاه سراغش برود نیازی به فریب و زیر نظر گرفتنش ندارد».

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.