هشت مارچ را چرا روز زن میگویند؟
هشت مارچ را چرا روز زن میگویند؟ موضوع: بانوان و حجاب تاریخ انتشار: 2013-07-06 | بازدید: 1340

 

هشت مارچ را چرا روز زن میگویند؟

 

از سالیان درازی به اینسو در اکثریت دوران ها و حکومت های قبلی و حکومت اسلامی فعلی هر سال تاریخ هشت مارچ را بنام روز جهانی زن نامیده و از آن روز به نام یک روز مقدس و تاریخی تجلیل بعمل میاید و گویا حقوق زن فقط به آنروز منحصر شده و مردها خواسته و ناخواسته باید به زن ها چه مادر و چه همسر و یا اقارب و نزدیکان باید آن روز را تبریک گفته و حتی تحفه ها نیز باید بدهند ولی اگر از اکثر زنها پرسیده شود که:

 

خواهر مسلمانم این روز را چرا تجلیل میکنید و چرا بنام روز زن این روز را انتخاب کرده اید ؟ در جواب میگویند نمیدانم ! واقعا جای تأسف است .

 

نظر به گفته های بعضی ها که آنهم موثق و ثابت شده نیست میگویند که تقریبا پیش از صد سال قبل در آمریکا یک تعداد زنها بخاطر بعضی از حقوق شخصی شان بر ضد دولت وقت قیام کردند ولی توسط حکومت همان وقت سرکوب شد و حکومت بعدی بخاطر بدنام کردن حکومت قبلی و نیک نام جلوه دادن خود در نظر مردم همان منطقه از روی سیاست همان تاریخ هشت مارچ را که آن زن ها در آن روز سرکوب شده بودند هر سال تجلیل کرده و آهسته آهسته تجلیل کردن از روز هشت مارچ شکل عمومی به خود گرفت و ما مردم افغانستان بدون هیچ آگاهی به تقلید از آن، هشت مارچ را تجلیل میکنیم .

 

در حالی که ما افغانها ی مسلمان هزارها هزار زن مسلمان خود را در راه اسلام از دست داده ایم و نه یک بار بلکه بارها مرد ها و زنها و حتی اطفال مسلمان و هموطن ما بخاطر حفظ حقوق نسل خویش و حقوق کشور و ملت و دین خویش سرکوب شده و به خاک و خون کشانیده شده اند ولی تو ای خواهر مسلمان و افغان چرا یکی از آن روزها را بنام روز زن تجلیل نمیکنید ؟ چرا روزی را که ملالی قهرمان در میدان نبرد در میوند جان داد چرا آنروز را بنام روز زن تجلیل نمیکنید و چرا ملالی قهرمان را الگو به خود قرار نمیدهید اگر افغانی و ملت دوست هستید ؟

 

و اگر از اسلام بگویم  و بر گردیم به 1400  سال قبل، در آن زمان مردم عرب تولد شدن دختر را در خانه شان شرم و ننگ میپنداشتن و دختر خود را با دست خود زنده بگور میکردند تا از بدنامی و سر خمی و شرمساری زمانه رهایی یابند، در آن زمان زن آنقدر پست و مرتبه پایین داشت که حتی پدر آن دختر از شرم روی خود را از دیگران پنهان میکرد. ولی زمانی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به پیامبری مبعوث شد و خداوند این آیه را در سوره بنی اسرائیل (اسراء) نازل کرد  که ترجمه آن چنین است:  "و مکشید اولاد خود را از ترس تنگ دستی ما روزی میدهیم ایشان را و شما را هر آینه کشتن ایشان هست گناه عظیم" بعد از آن حقوق واقعی، عزت وحرمت و کرامت و مقام اصلی زن به او داده شد. چرا ای خواهر مسلمان من، آنروزی که این آیه خداوندی به خاطر حفظ مقام و حرمت تو نازل شد چرا آنروز را بنام روز زن تجلیل نمیکنید ؟ در حقیقت آنروز روز زن باید باشد که تو را از زنده بگور شدن نجات داد و مقام برابری با یک مرد را داد، آن روز روز جهانی زن باید باشد و زن های قهرمان دین اسلام چون حضرت خدیجه، صدیقه عایشه و... آنها باید مانند یک الگو برای شما زنهای مسلمان باشند نه یک زن کافر آمریکایی و نه یک تاریخی نصرانیت.

 

تاکی و تا چه وقت باید از عادات و رسوم غیر اسلامی دیگران تقلید کنیم در حالی که ما دین کامل داریم، رسم و رسوم اسلامی کامل داریم و خداوند هیچ کمبودی در این دین نگذاشته که ما کمبودی احساس کنیم و ناچار به رسم و رسوم مذاهب و ادیان دیگر رجوع کنیم و گاهی هشت مارچ را جشن بگیریم و گاهی سال نو نصرانیت را جشن بگیریم. ولی این کمبود و نادانی از خود ما است که بجای اینکه راه اسلام را در پیش گیریم بر عکس چشم و گوش ما بطرف کشورهای اروپایی و آمریکایی است تا ببینیم که آنها بما چه جیزی را یاد میدهند تا همان را عمل کنیم و مهم نیست که با دین و ایمان ما در تضاد باشد یا نه .

 

ای خواهر مسلمان ام، تجلیل از هشت مارچ و بر گذاری محافل در آن روز هیچ سودی به مقام تو و عزت و حرمت تو ندارد بلکه اگر خواهان حقوق خود و عزت و سرفرازی و حرمت خویش در جامعه باشید صرفا از طریق ستر و حجاب اسلامی امکان پذیر است و بس، نه اینکه تا توانی سر برهنه و نیمه برهنه در بازار گردش کنید و بگوید که این است حقوق یک زن، و نه اینکه چسپانترین و کوتاهترین لباس را به تن کرده و در میان جوانان بگردی و بگویی که حقوق  زن داده شده، بلکه این حقوق  زن نیست و در عوض این شیوه و طریقه خاص کفار است تا به اینطریق بتوانند  زنان با حجاب و با ستر مسلمان را از دایره اسلام خارج کرده و چون بازیچه در دست گرفته و از آنها لذت ببرند و دروازه های فحشاء را برایشان باز کنند ولی  نه بنام یک زن بدکاره بلکه بنام یک زن آزاد و یک زن دموکراسی و یک زن کامل، چنانچه ملت ما شاهد چنین چالش ها ی حقوق زن بوده و هستند .

 

 پس ای خواهران مسلمان، بیایید بیشتر از این فریب بیگانه گان را نخورده و نگذاریم که آنها به بهانه حقوق زن، آزادی و دموکراسی زن، در میان فامیل ها و خانواده ها رخنه ایجاد کنند و دختران ساده و پاک ما را با این نام ها به فحشاء بکشانند .

 

نویسنده: محمد احسان " مهیا "

مصدر: سایت نوار اسلام

IslamTape.Com

 

 

 

 

    منبع: سايت نوار اسلام

 

نصیحت و حکمت

عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، فرمودند : «کل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة»

«هر بدعتي گمراهي است اگر چه مردم آنرا خوب ببينند». (دارمي آن را با سند صحيح روايت کرده است)

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.