براساس سرگذشت: دیمتری بولیاکوف ـــ اوکراین
براساس سرگذشت: دیمتری بولیاکوف ـــ اوکراین موضوع: مهتدون (هدایت شدگان) تاریخ انتشار: 2013-06-19 | بازدید: 464

 

براساس سرگذشت: دیمتری بولیاکوف ـــ اوکراین

 

در مسجد مرکز اسلامی "کییف"بعد از اینکه نماز به پایان رسیدجوانی اوکراینی به نزد امام آمد ودرکنار او نشست.ابتدا امام مسجد به ایراد سخن پرداخت تا نظرنمازگذاران را به سوی خود جلب کندوزمینه را برای اسلام آوردن این جوان فراهم آورد.بعد از چند لحظه دیمتری شهادتین را پشت سر امام تکرار می کرد....

دیمتری بولیاکوف که بود؟ 

وقتی دیمتری جریان اسلام آوردنش را برای حاضرین توضیح می داد گفت که اسلام آوردن او ناشی از یک نظریه علمی فیزیکی بود که او را به این راه رهنمون ساخته است.نماز گذاران همگی کنجکاو شدند تا بدانند چه عاملی باعث شده است  تااین جوان فیزیکدان مسلمان شود دیمتری ادامه داد:من عضوتیم پژوهش در زمینه فیزیک خلأ به رهبری پروفسور(نیکولای کوسینکوف) یکی از نابغه های این رشته بوده ام که برای اثبات گردش زمین به دور محور خود آزمایشاتی راانجام داده ایم تا بتوانیم این نظریه را به اثبات برسانیم.ما با توجه به آزمایشات انجام شده توانستیم این فرضیه را به اثبات برسانیم؛اما این چه ربطی به اسلام من داشته است؟باید بگویم بعدها متوجه شدم که مسلمانان در این مورد عقیده ای دارند که آن را از پیامبرشان گرفته اند وبه آن ایمان جازم دارند.من پی بردم که این عقیده نزد مسلمانان عمرش به 1400سال می رسدپس یک فرضیه جدید نیست که تازه اثبات شده باشد بلکه می توان پی برد که این نظریه از یک منبع که همانا منبع وحی می باشد نشأت گرفته است.[وما ینطق عن الهوی*إن هوإلاوحی یوحی]

نظریه ای که پروفسور کوسینکوف ارائه داده بود جدیدترین نظریه ای است که در مورد گردش زمین به دور محور خودمی باشد.ما در قالب یک گروه تحقیقاتی سعی کردیم این فرضیه را طی آزمایشاتی  بازسازی کنیم،سپس به طراحی نمونه هایی برای انجام این آزمایش پرداختیم.به همین منظوریک جسم کروی شکل را مملواز قلع مذاب کردیم و این کره  را درجریان پرتوهای مغناطیسی که به وسیله دو الکترود دارای دو بار ناهمسان بود قرار دادیم،به خاطر نیرویی که براثر جریان ناهمگون مغناطیسی بر این شی کروی شکل که محتوی قلع مذاب بود وارد می آمد کره شروع به دوران حول محور خودش کردما این جریان را"گردش الکتروماگنودینامیکی"نام نهادیم.این آزمایش کوچک نشان دهنده چگونگی حرکت کره زمین به دور محور خودش می باشد.در منظومه شمسی این انرژی خورشید است که باعث ایجاد یک جریان مغناطیسی قوی در زمین می شود وزمین را حول محور خودش به حرکت در می آورد؛این حرکت کره زمین با قدرت ونیروی انرژی خورشیدی همچنین وضع واتجاه قطب   شمال متناسب است؛جالب این جاست که حرکت قطب مغناطیسی کره زمین تا سال 1970 حداکثر10کیلومتر گزارش شده است ولی در سنوات بعدی  این سرعت به 40کیلومتر افزایش پیدا کرده است؛ درسال 2001 سرعت مغناطیسی کره زمین به 200کیلومتر نیز رسیده است.

این یعنی اینکه این سرعت باعث می شود که قطبین زمین تحت تأثیر این نیروی مغناطیسی تغییر جا می دهد؛به عبارت ساده تر اینکه روزی فرامی رسد که زمین حول محور خودش در اتجاه معاکس حرکت خواهد کرد،وآن موقع است که به اصطلاح خواهیم گفت که خورشید از جانب غرب طلوع کرده است.این نظریه را ما نه در جایی خواندیم ونه آن را مشاهده کرده ایم بلکه  ازروی  تجربه وتحقیق وآزمایش به آن دست یافته ایم.درزمانی که به این نتایج دست یافتیم کنجکاوی من باعث شد که به مطالعه کتب ادیان بپردازم تا ببینم آیا این مسأله در آن کتب اشاره شده است اما در هیچ یک از کتب آثاری را نیافتم جز در دین اسلام که آن هم حدیثی است که امام مسلم ازابوهریره واو نیز از پیامبر اسلام  روایت کرده است که می گوید:هرکس قبل از اینکه خورشید از مغرب طلوع کند توبه کند خداوند توبه او را می پذیرد.در آن هنگام بود که درمسلمان شدن درنگ نکردم وبه مرکز اسلامی کییف آمدم تا مسلمان شوم وهم اکنون بعد از مسلمان شدن نیز از تحقیق دست برنداشته ام بلکه خود را آماده می کنم تا به تکمیل رساله دکترای خود دراین رشته همچنین مشاهده عظمت خالق از دیدگاه یک دانشمند فیزیک مسلمان بپردازم. والسلام.

 

تهیه و ترجمه: شفیق شمس

مصدر: سایت نوار اسلام

IslamTape.Com

 

    منبع: سايت نوار اسلام

 

نصیحت و حکمت

آرزوهای ذکر شده در قرآن

 

آیا می دانید آرزوهای ذکر شده در قرآن کریم چه هستند؟!

ای کاش خاک بودم!

ای کاش برای زندگی خویش (خیرات و حسناتی) پیشاپیش می ‌فرستادم!

ای کاش کارنامه ی اعمالم به من داده نمی شد!

ای وای ای کاش فلانی را به دوستی نمی گرفتم!

ای کاش از الله و رسولش اطاعت می کردم!

ای کاش با رسول الله راهی را برگزیده بودم!

ای کاش من هم با آنها بودم و به کامیابی بزرگی نائل می شدم!

تمام این ها آروزهای مردگان هستند که ما می توانیم الآن این ها را به دست آوریم.

پس تا زمانی که زنده هستیم قبل از از دست دادن فرصت آن ها را به دست آوریم.

 

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.