شادی مشروع و شادی ممنوع موضوع: سلفیت تاریخ انتشار: 2016-03-10 | بازدید: 990

شادی مشروع و شادی ممنوع

با فرا رسیدن ایام عید فطر و قربان ، افرادی به اظهار شادی و سرور فرا می خوانند و برخی از شادیهای نامشروع که از جانب برخی نادانان صورت می گیرد را امری مطلوب می دانند . در این مورد باید گفت : ارتکاب منکرات در هیچ زمانی جائز نیست چرا که نهی از منکر واجب بوده و ترک آن موجب عقاب و خشم پروردگار متعال می گردد . بنابراین برگزاری مجالس آواز خوانی ، رقص  و نمایش سریال های نامشروع بعد از ماه روزه به هیچ وجه جائز نیست ، همچنین انجام کارهای شعبده بازی و بازیهای سحر و ساحری در حضور زنان و مردان و شب زنده داریها و فوت شدن نمازها به هیچ وجه در شرع محلی از اعراب ندارد .  و بازرسان حکومتی باید جلو انجام این کارها را بگیرند .و این امر یکی از وظائف آنها می باشد و بر ما واجب است که آنها را مساعدت نماییم نه اینکه از طریق نوشتن مقالات و یا سخن گفتن آنها را مورد تعرض قرار داده و به تندرو بودن متهم سازیم ؛ چرا که اینها می خواهند عید را از شادیهایی که این روز مبارک را لکه دار می کند و با مقاصد شرع منافات دارد ، پاک سازند . 

 

حقیقتا دو نوع خوشحالی داریم : نوعی که مشروع است و آن جشن عید فطر بخاطر شکرگزاری بر اتمام روزه ی رمضان و خوشحالی بخاطر اتمام مناسک حج در عید قربان می باشد ، خداوند متعال می فرماید : ((بگو: «به فضل و رحمت خداست که [مؤمنان‌] باید شاد شوند.» و این از هر چه گرد می‌آورند بهتر است. ))‌ و فضل خداوند در واقع قرآن و رحمتش دین و ایمان است ، که ((این از هر چه گرد می‌آورند بهتر است)) که از همه ی کالاها و لذات دنیوی برتر است ، چرا که نعمت دین ماندگار ، در حالی که نعمات دنیا فانی شونده است و خوشحال شدن بخاطر قرآن و دین فرحی ستودنی ، اما خوشحالی به خاطر کسب دنیا ، از شادیهای مذموم می باشد ، و در واقع سرور به دین ، بخاطر شکرگزاری است اما خوشحالی بخاطر دنیا ، شادی متکبرانه قلمداد می گردد ، خداوند متعال می فرماید : (( به [سبب‌] آنچه به شما داده است شادمانی نکنید، و خدا هیچ خودپسند فخرفروشی را دوست ندارد:)) و این نوع خوشحالی مانند خوشحالی قارون است که در قرآن آمده است ((آنگاه که قوم وی بدو گفتند: «شادی مکن که خدا شادی‌کنندگان را دوست نمی‌دارد.)) ، و این نوع شادی عاقبتی ناگوار دارد چرا که آتش پایانش است ، به آنها می شود : ((این [عقوبت‌] به سبب آن است که در زمین به ناروا شادی و سرمستی می‌کردید و بدان سبب است که [سخت به خود] می‌نازیدید.))  .

 

در واقع شادی و سرور مسلمانان در دو عید ، شادی شکر و عبادت است ، همانگونه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند : ایام تشریق روز خوردن و نوشیدن و یاد خداست )) . اعمال بعد از رمضان ، تکبیر و زکات فطر و نماز عید و روزه ی شش روز شوال است و خوردن و نوشیدن و شادی مباح هم منعی ندارد ، به این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از خروج برای ادای نماز عید چند دانه خرما تناول می فرمودند ، و همچنین پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند : (( روزه دار دو خوشحالی دارد : به هنگام عید فطر  و زمانی که به دیدار پروردگارش می شتابد .

 

در حقیقت اعیاد مسلمانان بخاطر عبادات است اما جشن های غیر مسلمین به حوادثی از قبیل انقلاب ها ، کودتاها و .. مربوط می شود ، و بدین علت  است که خداوند  برای ما بجای جشن های جاهلی ، اعیاد مشروعی که به ادای عبادات مربوط می شود ، قرار داده است ، لذا مسلمانان در جشن هایشان از اعمال مباح بهره می برند و بخاطر فضل و رحمت الهی خوشحال می گردند و این شادیشان را با شکرگزاری و تعظیم الله مقارن می سازند ، و پروردگار را در مقابل نعمت اسلام و نزول قرآن سپاس می گویند ، همچنین رزق و روزی های پاک و حلال و ملاقات ها و شادباش ها و صله ی ارحام و دیدار با دوستان را جزء برنامه های خود قرار می دهند . بنابراین شادی آنها شادی قابل ستایش است نه سرور حیوانی مذموم . آری بین اعیاد مسلمین و غیر مسلمانان تفاوت های فراوانی وجود دارد و ما نهی شده ایم از اینکه در برگزاری اعیاد به کفار شبیه شویم تا تفاوتی بین ما و دیگران باشد . خداوند را بر نعمت ایمان و اسلام ستایش می کنیم و بر محمد و خاندان و یارانش درود می فرستیم . 

 

http://alfawzan.af.org.sa/node/2296

 

 

    منبع: نوار اسلام