نام‌های الله متعال همه نیکو هستند موضوع: ایمان تاریخ انتشار: 2018-04-14 | بازدید: 965

نام‌های الله متعال همه نیکو هستند

نام‌های الله متعال، همه نیکو هستند و در میان آنها، چنان اسمی وجود ندارد که نیکو نباشد. پیشتر بیان کردیم که برخی از اسمای الله متعال، به اعتبار فعل، بر او اطلاق می‌شوند؛ مانند خالق (آفریننده)، رازق (روزی دهنده)، الـمحیی (زنده کننده) الـممیت (کسی که می‌میراند).

بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که تمام کارهای او، خیر و خوبی محض می‌باشند و شری در آن نیست؛ چون اگر الله عزوجل، بدی و شری را انجام دهد، از این کار، اسمی درست می‌شود و بدین ترتیب تمام نام‌های او نیکو نخواهند بود و این، درست نیست. پس نمی‌توان به او شر و بدی را نسبت داد؛ همانگونه که نمی‌توان شر را در صفات او گنجاند و یا به ذات او نسبت داد. همچنین در کارهایش، شر، هیچ جایی ندارد و شر (زشتی و بدی) نه به کارهای او نسبت داده می‌شود و نه او بدان توصیف می‌گردد؛ بلکه شر در آثار و عملکرد آفریده‌هایش پدیدار می‌شود و از ناحیه برخی آفریده‌هایش نمایان می‌گردد.

فعل با مفعول، فرق می‌کند؛ به عبارتی آفرینش بدی، به معنای ارتکاب بدی نیست. چرا که شر، به کسی نسبت داده می‌شود که آن را مرتکب می‌گردد، نه به کسی که آن را آفریده است.

این نکته، بر بسیاری از متکلمین پنهان مانده است. از اینرو آنها، در این موضوع دچار لغزش‌های زیادی شده و اندیشه‌هایشان در این راستا به گمراهی رفته‌اند. البته الله تعالی، اهل حق را به خواست خویش در آنچه آنان در آن اختلاف ورزیده‌اند، هدایت کرده است و الله تعالی، هر کس را که بخواهد، به راه راست هدایت می‌کند([1]).

منبع: برگرفته از کتاب: شرح اسمای حسنی در پرتو قرآن و سنت، مؤلف: د. سعید بن علی بن وهف قحطانی، مترجم: محمد گل گمشادزهی.

 

[1]- بدائع الفوائد ابن قیم 1/163.

 

 

    منبع: نوار اسلام