معانی صفات و اسماء الله الحسنی موضوع: ایمان تاریخ انتشار: 2013-06-21 | بازدید: 2129

معانی صفات و اسماء الله الحسنی

توجه: ترجمه فارسی این اسمها تنها برای توضیح و تبیین بیشتر معانی است، اما بسیاری از این اسمها فقط با لفظ عربی به درستی قابل فهم هستند و ترجمة آن در یک کلمه بسیار مشکل و نامفهوم است.

 

1) اللَّهُ: الله

2) اَلرَّحْمنُ: بخشایشگر-هستی بخش- بخشنده نعمت بدون چشم داشت همه موجودات.

3) اَلرَّحِیْمُ: مهربان-پاداش و نعمت دهنده در مقابل اعمال نیکوی بندگان.

4) اَلْمَلِکُ: صاحب و مالک مطلق و وابسته به خود (همه چیز و همه موجودات در اختیار و تصرف او و به او وابسته اند).

5) اَلْقُدُّوسُ: پاک از هر عیب و نقص.

6) اَلسَّلاَمُ: پاک و سلامتی بخش عالم.

7) اَلْمُؤْمِنُ: یگانه امانتدار و امان دهنده مخلوقات از عذاب.

8) اَلْمُهَیْمِنُ: نگهبان مسلط بر عالم.

9) اَلْعَزِیْزُ: صاحب عزت و بزرگواری.

10) اَلْجَبَّارُ: خود رأی و جبران کننده و اصلاحگر حال بندگان خویش.

11) اَلْمُتَکَبِّرُ: یگانه وجودی که همه بزرگیها ازآن اوست.

12) اَلْخَالِقُ: بوجود آورنده عالم از عدم و پدیدآورنده مخلوقات.

13) اَلْبَارِیءُ: بوجود آورنده همه مخلوقاتی که دارای روح هستند،  آفریننده موجودات ازهمدیگر.

14) اَلْمُصَوِّرُ: صورت دهنده و طراح عالم و همه موجودات.

15) اَلغَفَّارُ: بسیار آمرزنده.

16) اَلْقَهَّارُ: غالب و چیره و بازگیرنده همه چیز.

17) اَلْوَهَّابُ: بسیار بخشنده و نعمت دهنده.

18) اَلرَّزَّاقُ: بوجود آورنده روزی و توشه حیات و خالق علتهای بدست آمدن روزی.

19) اَلْفَتَّاحُ: باز کننده درهای خزائن رحمتش برای بندگان.

20) اَلْعَلِیْمُ: آگاه و دانای برهمه چیز و درهمه احوال و درهمه جا.

21) اَلْقَابِضُ: گیرنده روح و نعمت از هر که بخواهد.

22) اَلْبَاسِطُ: وسعت دهنده توشه حیات برای هرکس که بخواهد.

23) اَلْخَافِضُ: فرونشاننده و خوارکننده هرکس که مستحق ذلت و خواری باشد.

24) اَلرَّافِعُ: برتری دهنده به هرکس که مستحق برتری است از متقین.

25) اَلْمُعِزُّ: بزرگواری بخش و یاری دهنده کسی که به دین خود چنگ زده.

26) اَلْمُذِلُّ: خوارکننده دشمنان خود.

27) اَلسَّمِیْعُ: شنوای همه صداها.

28) اَلْبَصِیْرُ: بینای پیدا و ناپیدا.

29) اَلْحَکَمُ: یگانه داور و حاکمی که هیچ ردی در قضاوت و داوری او نیست.

30) اَلْعَدْلُ: دادگر کامل در دادگری.

31) اَللَّطِیْفُ: آگاه، بسیار دقیق درهمه امور و اشیاء پیدا و ناپیدا.

32) اَلْخَبِیْرُ: اخبار باطن و پنهان بر او پوشیده نیست.

33) اَلْحَلِیْمُ: صبور و شکیبا-کسی که خشم بر او غلبه نمی کند.

34) اَلْعَظِیْمُ: صاحب عظمت و بزرگی که در عظمت بی همتاست.

35) اَلْغَفُوْرُ: بسیار آمرزنده.

36) اَلشَّکُوْرُ: کسی که پاداش بزرگی در مقابل نیکوی کم می دهد.

37) اَلْعَلِی: وجودی که مراتب بزرگی او ذوق تصور است.

38) اَلْکَبِیْرُ: وجودی که عقل و احساس از درک کامل او ناتوان است.

39) اَلْحَفِیْظُ: نگهدار اعمال بندگان و هر چیزی که بخواهد.

40) اَلْمُقِیْتُ: خالق قوت و نیروی حیات مادی و معنوی.

41) اَلْحَسِیْبُ: وجودی که برای بندگانش کافی است، حسابگر اعمال بندگان درروز قیامت.

42) اَلْجَلِیْلُ: وجودی که برترین کمالات از آن اوست.

43) اَلْکَرِیْمُ: بخشنده ای که بدون سؤال و درخواست می بخشد.

44) اَلرَّقِیْبُ: وجودی که مراقب و ناظر همه اشیاء و حرکات است.

45) اَلْمُجِیْبُ: جواب دهنده به کسانی که او را فریاد کنند.

46) اَلْوَاسِعُ: وجودی که علم و قدرت و رحمت او همه جا را فرا گرفته است.

47) اَلْحَکِیْمُ: کاردان-آگاه به چگونگی و اهداف امور و اشیاء عالم.

48) اَلوَدُوْدُ: خواستار نیکی برای همه بندگانش در همه احوال.

49) اَلْمَجِیْدُ: بزرگواری که بزرگواری او بی نهایت است.

50) اَلْبَاعِثُ: برانگیزاننده پیامبران ‡- برانگیزاننده مردگان از قبر.

51) اَلشَّهِیْدُ: آگاه و نظاره گر و بیننده‌ ای همه اشیاء و حرکات و سکنات عالم.

52) اَلْحَقُّ: وجود ثابت و یکنواختی که هرگز تحول و تغییر در راه ندارد.

53) اَلْوَکِیْلُ: عهده دار همه امور بندگان و موجودات.

54) اَلْقَوِی: صاحب قدرت و قوت بی نهایت.

55) اَلْمَتِیْنُ: نیرومندی که محکم کاری او بی نهایت است.

56) اَلْوَلِی: سرپرست و مدیر عالم هستی و همه موجودات.

57) اَلْحَمِیْدُ: کسی که سزاوار همه گونه حمد و ثنا است.

58) اَلْمُحْصِی: کسی که هیچ چیز درمقابل علمش پنهان نمی شود.

59) اَلْمُبْدِیءُ: آغازی دهنده به همه کس و همه چیز.

60) اَلْمُعِیْدُ: کسی که قدرت برگرداندن هرچیز را بعد از عدمش دارد.

61) اَلْمُحیی: حیات دهنده-زندگی بخش.

62) اَلْمُمِیْتُ: سلب کننده و گیرنده حیات از دیگران.

63) اَلْحَی: همیشه زنده.

64) اَلْقَیُّوْمُ: وابسته به خود و همه موجودات به او وابسته اند.

65) اَلْوَاجِدُ: به وجود آورنده هرچیز که اراده کند.

66) اَلْمَاجِدُ: بزرگی آفرین.

67) اَلْوَاحِدُ: یگانه-یکتا.

68) اَلصَّمَدُ: بی نیاز ازهر چیز.

69) اَلْقَادِرُ: توانا-توانائی بخش.

70) اَلْمُقْتَدِرُ: مسلط و قدرتمدار حقیقی.

71) اَلْمُقَدِّمُ: پیشی دهنده و برتری دهنده بعضی از امور و اشیاء نسبت به همدیگر.

72) اَلْمُؤَخِّرُ: عقب انداز هرچیز و هر امری که بخواهد.

73) اَلأَوَّلُ: وجودی که بر هر چیز پیشی دارد.

74) اَلآخِرُ: باقی-وجودی که بالاتر از همه موجودات باقیست.

75) اَلظَّاهِرُ: وجودی که آثار قدرت و هستی او پیداست.

76) اَلْبَاطِنُ: وجودی که احاطه بر ذات او غیر ممکن است.

77) اَلْوَالِی: یگانه سر پرستی که همه ولایتها از اوست.

78) اَلْمُتَعَالِی: دور از عیب و نقص.

79) اَلْبِرُّ: وجودی که سرچشمه همه نیکی هاست.

80) اَلتَّوَّابُ: توبه پذیر طغیانگران و سرکشان.

81) اَلْمُنْتَقِمُ: انتقام گیر-عذاب دهنده کسانی که مستحق عذابند.

82) اَلْعَفُوُّ: بخشنده گناهان و آمرزنده توبه کنندگان.

83) اَلرَّؤُوفُ: وجودی که سرچشمه رحمت و مهربانی است.

84) مَالِکَ الْمُلْکِ: وجودی که هستی و حرکات و سکنات عالم تابع خواست اوست.

85) ذُوالْجَلاَلِ وَالإِکْرَامِ: صاحب بزرگواری و کمال.

86) اَلْمُقْسِطُ: داد رس و دادستان مظلومین از ستمگران.

87) اَلْجَامِعُ: در برگیرنده همه عالم هستی و جمع کننده در روز قیامت.

88) اَلْغَنِی: بی نیاز از همه چیز و همه به او محتاجند.

89) اَلْمُغْنِی: بی نیاز کننده.

90) اَلْمَانِعُ: جلوگیری کننده از مصیبت و مشکلات اوست.

91) اَلضَّارُ: ضرر رسان به اهل عصیان.

92) اَلنَّافِعُ: منفعت دهنده به اهل ایمان.

93) اَلنُّوْرُ: روشنائی مطلق و روشنائی بخش.

94) اَلْهَادِی: راهنما و دستگیر.

95) اَلْبَدِیْعُ: بی نظیر و بی شریک.

96) اَلْبَاقِی: ماندنی.

97) اَلْوَارِثُ: مالک نهائی تمام مخلوقات.

98) اَلرَّشِیْدُ: کامل مطلق و تعالی دهنده.

99) اَلصَّبُورُ:  شکیبا و شکیبائی بخش.

 

تهیه کننده: محی الدین

مصدر: سایت نوار اسلام

IslamTape.Com

 

    منبع: سایت نوار اسلام