مرزمیان دریای شور و شیرین موضوع: اعجاز قرآن تاریخ انتشار: 2013-06-22 | بازدید: 2493

مرزمیان دریای شور و شیرین

 

قرآن کریمکتابی آسمانی است که برای هدایت انسانها از سوی خداوند پاکجلّ جلاله  نازل گردیده است.  این کتاب عظیم حاوی معجزات علمی عجیبی است که در اینجا فقط به بعضی از آن اشاره خواهم کرد . 

 یقول تعالی: (وَهُوَ الَّذِی مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَیْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا) [الفرقان: 53] 

"او کسی است که دو در یا را در کنار هم روان میسازد( وبر اثر وزن مخصوص, یعنی تفاوت درجۀ غلظت آب شور وشیرین, آمیزۀ هدیگر نمیشوند) این یکی شیرین است, وآن دیگر شور شور! خداوند در میان آن دو حاجز ومانعی ایجاد کرده است که آنها را کاملاً از هم جدا ساخته است".

در قرآن کریم آیات بسیاری است که انسان را به تفکر در آفرینش آسمان و زمین و کوهها و دریاها ونباتات و حیوانات و حشرات  دعوت می کند و نظام تعجب  آوری را که در هر یک از انواع حکم میکند، گوشزد می فرمای

 

فیروز آبادی در فرهنگ خود چنین میگوید:

حجر: منع, ودر اینجا به معنی مانع است, وبرزخاً, به معنی حاجز , مراد تفاوت درجۀ غلظت آب شور وشیرین , وبه اصطلاح وزن مخصوص است, یعنی حد فاصل را حجر محجور گفته شده است  که هر یک از محدوده آبهای مورد نظر (یعنی آب شیرین و آب شور و آب ترکیبی آنها) شرایط زیستی خاص خود را دارد، در صورتی که موجود زنده از آن بیرون برود و یا وارد آن بشود می میرد. البته حیوانات که در آنجا هستند  بنابر فطرت خود از آنجا بیرون نمی روند.

مناطق ریزش آبها

1ـ محل آب شیرین از طرف رود خانه

2ـ محل آب شور از طرف دریا

3ـ محل مانع میان رودخانه و دریا, که این را برزخ می نامند 

 

در جاهـائـی کـه دو دریـای شـور و شـیـریـن (یعنی دریا و خور) به هم می رسند آب آنها بطور عمودی درجه به درجه در هم مخلوط می شود. وسط آنهایعنینقطه ای است که صد درصد در هـم مخلوط شده اند، ولذت آنها آنها پـنجاه پنجاه شده نقطه"برزخ" است. (برزخ مرزناپیدااست واینطرف و آنطرف آن با هم فرق می کند). از "برزخ" رو به طرف دریا آب رفته رفته بطور عمودی شورتر می شود تا به نقـطهشوریصد درصد می رسد که آغاز دریای واقعی است. و برعکس از "برزخ"  رو بطرف خور بطور عمودی رفـته رفـته از شوری آب کاسته می شود تا به نقطه شیرینی صد درصد می رسد که همان خور واقعی است. از نقطه آبصد درصد شور دریا تانقطهآب صد درصد شیرین حد فاصل میان آنها" است.

 

 

  (مرج )به معنی, سوی هم سر داده است . مجاور هم رها وروان کرده است( البحرین) مراد تمام آبهای شیرین جهان وتمام آبهای شور آن است که با وجود جزر ومد آب دریا ها که در شبانه روز دو مرتبه بر اثر جاذبۀ ماه  صورت میگیرد, یعنی آبهی شیرین در میان آبهای شور وبالعکس .

دانشمندان  دریا شناسی امروز بوضوح این پدیده را آشکار نموده اند  هنگامی که  بالای دریاها را میبیم مظرب به نظر می آید, یعنی تفاوت درجۀ غلظت آب شور وشیرین, آمیزۀ هدیگر نمیشوند و مانعی بین آنها قرار می گیرد همانطوری که در تصویر بالا نشان داده شده است. 

دریاها نیز در واقع از دریاهای متعددی تشکیل شده اند کهاز نظر غلظت و ترکیب و شرایط زیستی و غیره با هم فرق میکنند، ولی برزخ یعنی مانع میان آنهاست و با هم مخلوط نمیشوند. این را انسان در عکس برداری ماهواره ای از دریاها در قرن 19کشف  وقتی دید رنگ آبهای دریاها با هم فرق میکنند آنها را بررسی کرد و دید که دریاها در واقع از دریاهای متعدد تشکیل شده  که بهم وصل هستند .

 چنانکه دراین باره قرآن کریم می فرماید: (إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لَآَیَاتٍ لِأُولِی الْأَلْبَابِ) [آل عمران: 190].مسلماً در آفرینش ( عجیب وغریب ومنظم ومرتب) آسمانها وزمین وآمد ورفت ( پیاپی, وتاریکی وروشنی, وکوتاهی ودرازی) شب وروز, نشانه ها ودلائلی( آشکار برای شناخت آفریدگار وکمال ودانش وقدرت او) برای خرد مندان است

موجها یا جریانهای آب در اعماق، به دلیل تفاوت میان غلظت لایه های آب ایجاد می شوند. آبی که غـلظت بالاتری دارد زیـرِ آبِ گرمتر که غـلظت کمتری دارد جریان پیدا می کند. تفاوت میان غـلظـت لایه های آب نیز به آنها و غـلظت نمک آنها بستگی دارد. آب سرد نسبت به آب گرم از نمک بیشتر و غلظت بالاتری برخوردار است. 

خداوند پاک فرمود: ( مرج البحرین) بیان گر حاجز ویا مانع میان دو دریا می باشد

این خوب بوضوح میرسد که خداوند متعال ( مرج البحرین ) گفت, ومرج النهرین نگفت . برای اینکه مرج النهرین, با یکجا شدن دو رود به میان می آید.

 

بقلم: عبد الدائم الکحیل

 

 

    منبع: سایت نوار اسلام