بزرگی عرش خداوند چقدر است؟ موضوع: اسماء و صفات الهی تاریخ انتشار: 2013-07-31 | بازدید: 2693

بزرگی عرش خداوند چقدر است؟

 

الحمدلله،

عرش از تمام آفریده‌های خداوند بزرگتر است و خداوند عرش را به بزرگی و عظمت توصیف نموده است:‏ «وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ» المؤمنون: ٨٦‏

‎ ‎‏(و صاحب عرش عظیم است‌؟) ‏

پیامبر صلی الله علیه وسلم بزرگی و عظمت عرش را به دو ‏صورت بیان کرده است: ‏

اول: در قالب بزرگی و عظمت فرشتگانی که حامل عرش الهی هستند، چنانکه در سنن ابی داود به سند ‏صحیح از پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل شده است: ‏

‏«أذن لی أن أحدث عن ملک من ملائکة الله، مِن حملة العرش: ما بین شحمة أذِنِه الی عاتقه مسیرة سیعمائة عام » ‏صحیح سنن ابی داود:3/895، حدیث شماره 3953.‏

‏(خداوند به من اجازه داده است تا درباره فرشته‌ای از فرشتگان خداوند که حامل عرش خداوند است ‏حرف بزنم. آن فرشته بقدری بزرگ است که از شانه تا نرمه دو گوشش مسافت هفتصد سال است.‏

دوم: در قالب ترسیم عظمت و بزرگی عرش دربرابر آسمانها و زمین و کوچکی آنها در برابر عرش، ‏چنانکه می فرماید:‏

‏ «ما السموات السبع فی الکرسی الا کحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش علی الکرسی، کفضل تلک الفلاة ‏علی تلک الحلقة» حدیث شماره 109 در سلسله احادیث الصحیحة

‏(هفت آسمان و زمین در برابر کرسی مانند یک حلقه‌ای هستند که در یک بیابان بزرگ افتاده باشد و ‏بزرگی عرش در برابر کرسی، مانند بزرگی همان بیابان در برابر آن حلقه است.)‏

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

 

    منبع: منبع : کتاب «عقیده و ایمان»؛ دکتر عمر سلیمان اشقر.‏