صحت یا ضعف : «اطلب العلم ولوکان بالصین». موضوع: حدیث نبوی تاریخ انتشار: 2013-08-03 | بازدید: 4394

آیا این یک حدیث صحیح است و یا ضعیف :

«اطلب العلم ولوکان بالصین».

 

الحمدلله،

حدیث «اطلبوا العلم ولو بالصین : علم بیاموزید، گرچه در چین باشد»، یک حدیث موضوع و جعلی است، که امام ابن جوزی آنرا در کتاب "الموضوعات" (1/215) خود ذکر کرده است، همچنین امام ذهبی در ‏‏"ترتیب الموضوعات" (111)، و امام شوکانی در "الفوائد المجموعة" (852) ذکر کرده اند.

- ابن حبان گفته : این حدیث باطل است و اصلی ندارد . بنقل از "الموضوعات" (1/216).

- همچنین امام عجلونی در کتاب " کشف الخفاء " (1/138) گفته : حدیث ضعیف است، زیرا در سند آن راوی کذابی هست.

- حافظ عراقی در کتاب " تخریج أحادیث الإحیاء" (1/36) گفته : بیهقی آنرا در " المدخل " روایت کرده و درباره آن گفته : متن آن مشهور است ولی اسنادش ضعیف می باشد.

- علامه البانی در کتاب " سلسلة الأحادیث الضعیفة " (416) گفته : حدیث باطل است، آفت آن شخصی بنام " أبو عاتکة " است که در تضعیف وی اتفاق نظر هست، حتی عقیلی درباره او گفته : بسیار ضعیف است، و بخاری وی را منکر الحدیث شمارده است.

- بیهقی در "شعب الإیمان" (2/724) گفته : از چند طریق دیگر روایت شده که تمام آنها ضعیف هستند.

- ابن القیسرانی در " ذخیرة الحفاظ" (1/416) گفته : با دو سند روایت شده که هر دو سند ضعیف هستند.

- علامه عبد العزیز ابن باز در "مجموع فتاوی" (26/240) گفته : جمهور محدثین درباره این حدیث گفتند : تمام طرق آن ضعیف است.

 

والله اعلم

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com

 

    منبع: سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت (IslamPP.Com)