آیا می توان یک صاع مختلط از دو جنس مختلف را بعنوان زکات فطر داد؟ موضوع: زکات فطریه تاریخ انتشار: 2013-08-04 | بازدید: 1821

آیا جایز است که بجای یک صاع از طعام مشخصی، یک صاع را از سه طعام بدهیم؟ مثلا بجای 3 کیلو برنج، سه طعام دیگر را از هرکدام یک کیلو کنار گذاشت؟

 

الحمدلله،

فقهاء در مورد جواز اخراج زکات فطر بوسیله یک صاع از دو یا چند جنس مختلف اختلاف رأی دارند :

قول اول : صحیح و جایز نیست، و این قول شافعیه و ابن حزم است، زیرا ظاهر نصوص وارده بر آن دلالت دارند که زکات فطر بایستی به ازای هر نفر یک صاع از نوع معینی خوراک باشد، اگر قرار باشد مثلا نصف صاع را از یک خوراک و نصف دوم را از خوراک دیگری تهیه کرد، در آنصور مطابق نصوص وارده عمل نکرده ایم.

نگاه کنید به : "المجموع" (6/98-99)، "مغنی المحتاج" (2/118) ، "تحفة المحتاج" (3/323) .

امام ابن حزم می گوید : «دادن زکات فطریه از نصف صاع جو و نصف خرما، جایز نیست، و همچنین پرداخت پول و قیمت آن اصلا درست نیست، زیرا این روش مخالف با آنچیزی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض کرده است». "المحلی" (4/259).

قول دوم : صحیح و جایز است، و این قول احناف و حنابله است، و گفتند : چون یک صاع مختلط از چند طعام مقصود را – که همان برآوردن نیاز خوراک فقیر و تطهیر نفس است - محقق می گرداند.

نگاه کنید به : "الإنصاف" (3/183) ، و "حاشیة ابن عابدین" (2/365) .

قول راجح همان قول اول است، چرا که انجام آن به معنای تبعیت از سنت نبوی صلی الله علیه وسلم است، و صحابه نیز همیگونه زکات فطر را داده اند، و کسی که صاعی از دو نوع خوراک را بدهد مطابق امر پیامبر صلی الله علیه وسلم عمل نکرده است.

 

والله اعلم

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com

 

    منبع: سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت (IslamPP.Com)