چه فرقی بین مذهب امام شافعی و امام حنفی وجود دارد؟ موضوع: اصول و قواعد فقه تاریخ انتشار: 2013-09-28 | بازدید: 3132

چه فرقی بین مذهب امام شافعی و امام حنفی وجود دارد؟ و آیا محبتی بین آنان است؟

 

    منبع: سایت جامع فتاوی اهل سنت