استفاده از قرص جلوگیری برای ادامه روزه موضوع: حیض و نفاس تاریخ انتشار: 2013-10-01 | بازدید: 1253

آیا استفاده از قرص جلوگیری برای ادامه روزه جائز است؟

 

    منبع: