کیفیت نماز افرادی که نمی‌توانند بایستند؟ موضوع: نماز مسافر و مریض تاریخ انتشار: 2013-10-01 | بازدید: 670

کیفیت نماز افرادی که نمی‌توانند بایستند؟

 

    منبع: