آیا خداوند جل شأنه را می‌توان دید؟ موضوع: اسماء و صفات الهی تاریخ انتشار: 2013-10-02 | بازدید: 1729

آیا خداوند جل شأنه را می‌توان دید؟

 

    منبع: