مسافتی که نماز مسافر قصر می‌شود موضوع: نماز مسافر و مریض تاریخ انتشار: 2013-10-02 | بازدید: 541

مسافتی که نماز مسافر قصر می‌شود

 

    منبع: