مسافر تا چه مدت می‌توان نمازش را قصر و جمع بخواند؟ موضوع: نماز مسافر و مریض تاریخ انتشار: 2013-10-02 | بازدید: 648

مسافر تا چه مدت می‌توان نمازش را قصر و جمع بخواند؟

 

    منبع: