آیا کسی را مهربانتر از خدا دانستن درست است؟ موضوع: اسماء و صفات الهی تاریخ انتشار: 2013-10-03 | بازدید: 1776

آیا کسی را مهربانتر از خدا دانستن درست است؟

 

    منبع: