آیا اهل سنت منکر توسل و تمسک است؟ موضوع: توسل و شفاعت تاریخ انتشار: 2013-10-03 | بازدید: 1199

آیا اهل سنت منکر توسل و تمسک است؟

 

    منبع: