برای دادن زکات فطر، پول بهتر است یا جنس؟ موضوع: زکات فطریه تاریخ انتشار: 2013-10-03 | بازدید: 1749

برای دادن زکات فطر، پول بهتر است یا جنس؟

 

    منبع: