چگونگی تشخیص غروب آفتاب در هواپیما موضوع: نماز مسافر و مریض تاریخ انتشار: 2013-10-05 | بازدید: 645

چگونگی تشخیص غروب آفتاب در هواپیما

 

    منبع: