حکم خواندن کتابهای دینی برای زنی که در حال قاعد‌گی است موضوع: حیض و نفاس تاریخ انتشار: 2013-10-05 | بازدید: 763

حکم خواندن کتابهای دینی مانند حدیث و دعا  برای زنی که در حال قاعد‌گی است

 

    منبع: