نماز کسی که دندانش را کشیده است موضوع: نماز مسافر و مریض تاریخ انتشار: 2013-10-06 | بازدید: 700

نماز کسی که دندانش را کشیده است

 

    منبع: