فردی چهار سال است که نزد همسرش نرفته است موضوع: طلاق تاریخ انتشار: 2013-10-07 | بازدید: 1060

فردی چهار سال است که نزد همسرش نرفته است، آیا طلاق محسوب می شود؟

 

    منبع: