آیا می توان در فرودگاه نماز ها را جمع خواند؟ موضوع: نماز مسافر و مریض تاریخ انتشار: 2013-10-08 | بازدید: 551

آیا می توان در فرودگاه نماز ها را جمع خواند؟

 

    منبع: