حکم ارسال زکات فطریه برای مردم سومالی موضوع: زکات فطریه تاریخ انتشار: 2013-10-08 | بازدید: 1596

حکم ارسال زکات فطریه برای مردم سومالی 

 

    منبع: