فلسفه مهریه چیست؟ آیا مهریه بی احترامی به زن نیست؟ موضوع: حقوق زوجین تاریخ انتشار: 2013-10-08 | بازدید: 1780

فلسفه مهریه چیست؟ آیا مهریه بی احترامی به زن نیست؟

 

    منبع: