چرا عبادت غیر خدا جایز نیست؟ موضوع: توحید تاریخ انتشار: 2013-10-09 | بازدید: 3161

چرا عبادت غیر خدا جایز نیست؟

 

    منبع: