منظور از اسم اعظم خداوند چیست؟ موضوع: اسماء و صفات الهی تاریخ انتشار: 2013-10-09 | بازدید: 3131

منظور از اسم اعظم خداوند چیست؟

 

    منبع: