نماز جمعه وعصر باهم جمع بشود موضوع: نماز جمعه و عید تاریخ انتشار: 2013-10-09 | بازدید: 1186

نماز جمعه وعصر باهم جمع بشود حکمش چیست؟

 

    منبع: