آیا شخص نامحرم می تواند میت را به خاک بسپارد؟ موضوع: احکام جنازه تاریخ انتشار: 2013-10-09 | بازدید: 1428

آیا شخص نامحرم می تواند میت را به خاک بسپارد؟

 

    منبع: