شوهرم باعث می شود که نماز صبح ازمن فوت شود. موضوع: حقوق زوجین تاریخ انتشار: 2013-10-10 | بازدید: 1336

شوهرم باعث می شود که نماز صبح ازمن فوت شود زیرا نمی گذارد ساعت برای بیدارشدن بگذارم با او چه کارکنم؟

 

    منبع: