حکم طلاق از شوهر مشروبی موضوع: طلاق تاریخ انتشار: 2013-10-10 | بازدید: 1130

اگربعد از چند سال ازعروسی گذشته باشد وبفهمیم که شوهر شراب می نوشد ایا می توان از او طلاق گرفت؟

 

    منبع: