مولود خوانی در عروسی ها موضوع: سنت و بدعت تاریخ انتشار: 2013-10-10 | بازدید: 1124

آیا مولود خوانی در عروسی ها جائز است؟

 

    منبع: