حکم ریش گذاشتن در اسلام موضوع: سنت و بدعت تاریخ انتشار: 2013-10-12 | بازدید: 713

حکم ریش گذاشتن در اسلام چیست؟ حد آن چقدر است؟

 

    منبع: