آیا پیامبرصلی الله علیه و سلم در نماز فرض دعا خوانده اند؟ موضوع: نماز تاریخ انتشار: 2013-10-12 | بازدید: 1445

آیا پیامبرصلی الله علیه و سلم در نماز فرض دعا خوانده اند یا خیر؟ 

 

    منبع: