حکم نماز و روزه کسی که سکته کرده و دیگر نمی توانند حرکت زیادی انجام دهد موضوع: نماز مسافر و مریض تاریخ انتشار: 2013-10-12 | بازدید: 591

پدرم به علت سکته فلج شده اند و دیگر نمی توانند حرکت زیادی انجام بدهند و از راه بینی تغذیه می شوند، حکم نماز و روزه ایشان چیست؟

 

    منبع: