دست بستن در نماز و مهر گذاشتن موضوع: سنت و بدعت تاریخ انتشار: 2013-10-12 | بازدید: 1230

آیا دست بستن در نماز و مهر گذاشتن صحیح است؟ 

 

    منبع: