تکلیف نماز و روزه بیمار بیهوش موضوع: نماز مسافر و مریض تاریخ انتشار: 2013-10-13 | بازدید: 895

تکلیف نماز و روزه بیمار بیهوش

 

    منبع: