درباره یأجوج و مأجوج موضوع: معاد و روز قیامت تاریخ انتشار: 2013-10-13 | بازدید: 871

مسئله یأجوج و مأجوج 

 

    منبع: