حکم ترک سنت مؤکده موضوع: اصول و قواعد فقه تاریخ انتشار: 2013-10-14 | بازدید: 1885

حکم ترک سنت مؤکده 

 

    منبع: