گریستن هنگام دعا موضوع: اذکار و ادعیه و رقیه تاریخ انتشار: 2013-10-14 | بازدید: 1573

گریستن هنگام دعا اشکال دارد؟

 

 

    منبع: